مسئولان باید به وضعیت شغلی و معیشتی معلم و بحث مهم فرهیختگی و شایسته سالاری در عرصه تعلیم و تربیت توجه جدی کنند تا دغدغه ها و نیازهای جانبی مانع انجام وظایف خطیر و غیرقابل انکار معلمی نگردد.

- عنایت محمدپور: حضرت علی(ع) در جایگاه و شان معلم می فرمایند: هرکس کلمه ای به من بیاموزد مرا بنده خود کرده است. امام خمینی نقش معلم در جامعه را نقش انبیا معرفی می کند و مقام معظم رهبری ارج نهادن به مقام معلم را یک اصل مهم و درجه اول نظام می خواند.
 
ارسطو فیلسوف یونان باستان می‌گوید: افتخار کسانی که به افراد تعلیم می‌دهند، بیش از کسانی است که آنها را به وجود می‌آورند .  بنابراین معلم امانتدار واجدشرایطی است که آدم خروجی و سپرده تلاش و فن آموختن اوست و باید همیشه مورد توجه باشند. یکى از مهم‌ترین وظایف و نقش معلم، بازسازى اندیشهٔ ها، باورها، تصحیح روند فعالیت ها و فرهنگ جامعه، ایجاد روحیه تفکر، تعقل، آموختن، تعلیم و تربیت، روشنگری و جانشین پروری است.
 
معلم رهبر و قافله سالار کاروانی است که با بصیرت افزایی و روشنگری افراد و کاروان را از جهل، ناآگاهی، نادانی، تاریکی و پیچ و خم ها به سوی دانایی و روشنایی و سرمنزل مقصود رهبری می کند. معلم شمعی است که خود می سوزد تا گرمابخش محفل دیگران در عرصه های مختلف باشد.
 
معلم به سلایق و عقاید مختلف به عنوان آنچه قابل بررسى است نگاه می کند و احترام می گذارد و هرگز از عقیده‌اى، تنها به دلیلی که نو است، چشم و پوشی نمی کند . در نتیجه تبیین نقش و جایگاه معلم، در واقع بیان واقعیت کسانی است که با عشق (دانش، علم، معرفت و انسان پروری) را جرعه جرعه در جانها جاری می کنند. با این اوصاف و عظمت خطیری که برای مقام معلم قائل شده، لازم است مسئولین معلم را به معنای واقعی و در همه ایام تکریم  کنند و تقدیر از این قشر معزز و هدایت گر جامعه صرفا به روز معلم موکول نشود.
 
مسئولان باید به وضعیت شغلی و معیشتی معلم و بحث مهم فرهیختگی و شایسته سالاری در عرصه تعلیم و تربیت توجه جدی کنند تا دغدغه ها و نیازهای جانبی مانع انجام وظایف خطیر و غیرقابل انکار معلمی نگردد.
 
پایان پیام

منبع : عصردنا