امیر حسین نوروزی هنرمند و بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینمای استان استان است که به نوشتن نمایشنامه، بازی در تئاتر، سریال، تله فیلم و فیلم های مختلفی پرداخته است

نام: امیرحسین
نام خانوادگی: نوروزی
عنوان: بازیگر ، نویسنده و کارگردان تئاتر
تاریخ تولد : چهارشنبه، ۱ مهر ۱۳۴۹ – گچساران – استان کهگیلویه و بویراحمد

 

بازیگری تئاتر

جبهه و جهاد ۱۳۶۴، محکمه ۱۳۶۵، رفتنی ها ۱۳۶۵، ۱۳۶۷، سوخته ها ۱۳۶۸، گوهر پنهان ۱۳۷۰، تراژدی کسری ۱۳۷۱، ایستگاه (۱۳ )  ۱۳۷۲ ، توکای در قفس ۱۳۷۲ ، بندی ۱۳۷۳، یک سینه ریز و یک ستاره ۱۳۷۴ ، سیاوشون ۱۳۷۷، تازانه بهرام ۱۳۷۷ ، حنا بندون ۱۳۸۰، روایت ایل ۱۳۸۲، سرودی برای طلاء ۱۳۸۳ ، تاگوشی و تاپاجا ۱۳۸۶ ، خرگوش سفید ۱۳۸۷، کابوس اسب سورمه ای ۱۳۸۸، سه شب با مادوکس ۱۳۸۹ ، اسب قاتلین ۱۳۹۰

بازیگری سینما و تلویزیون

مجموعه تلویزیونی ۱۳۸۴ ، مجموعه تلویزیونی زیر گنبد کبود ۱۳۸۸ ، مجموعه تلویزیونی ۱۳۹۰ ، تله فیلم دژ سوق ۱۳۸۹ ، تله ۱۳۹۰ ، فیلم سینمایی بردو ۱۳۹۱ ، تله فیلم پد خندق ۱۳۸۹

نویسندگی

نگارش نمایش نامه های سیاووشون ، ، ، ، چشمانش در گندام زار مانده بود، گامووه، باد لو

 

کارگردانی

غروب یک برکه ۱۳۷۵ ، سیاووشون ۱۳۷۷ ، دور آتش زیر باران ۱۳۷۷ ، سرود دوباره کلات ۱۳۷۸ ، سرودی برای طلاء ۱۳۸۳ ، سرود سوم ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۷ ، تک زدن مثل پرنده ۱۳۸۸ ، چشمانش ۱۳۸۹ ، گامووه ۱۳۹۰، بادلو ۱۳۹۱

 سوابق

عضو هیئت امناء انجمن نمایش سه دوره از سال ۱۳۷۴

رییس انجمن نمایش ۱۳۸۲ -۱۳۸۴

رییس انجمن نمایش استان سال ۱۳۸۴ – ۱۳۸۷

عضو شورای نظارت بر آثار نمایشی گچساران

داور بازبین جشنواره تاتئر استانی و شهرستانی

داور جشنواره خیابانی تاتئر استانی

داور جشنواره استانی بسیج

مدیر اجرایی سوگواره استانی تعزیه سال ۱۳۸۹ گچساران

مدیر اجرایی جشنواره استانی نمایش های آیینی و مذهبی ۱۳۸۶

مدیر و موسس گروه تاتئر رها

مدیر و موسس آموزشگاه آزاد هنری رها

عضو هیئت موسس انجمن شاهنامه گچساران

عناوین و افتخارات کسب شده

لوح تقدیر برای بازیگری نمایش یک سینه ریز و یک ستاره

لوح تقدیر بازیگری برای نمایش سیاووشون از جشنواره استان

لوح تقدیر برای کارگردانی نمایش سیاووشون

لوح تقدیر نویسندگی برای نمایش سیاووشون

لوح تقدیر طراحی صحنه برای نمایش سیاووشون

لوح تقدیر کارگردانی برای نمایش دوباره کلات در جشنواره تاتئر استانی

دیپلم افتخار کار گردانی و نویسندگی از جشنواره تاتئر شهرستان برای نمایش سرودی برای طلاء

دیپلم افتخار کار گردانی و نویسندگی برای نمایش سرودی برای طلاء از جشنواره استانی ما

دیپلم افتخار کار گردانی و نویسندگی از جشنواره ملی ما برای نمایش سرودی برای طلاء

دیپلم افتخار کار گردانی و نویسندگی برای سرود سوم از جشنواره تاتئر استانی ما

لوح تقدیر بازیگری برای بازی در نمایش تا گوشی و تا پاجا

دیپلم افتخار کار گردانی برای نمایش خرگوش سفید از جشنواره تاتئر استانی ۱۳۸۷

لوح تقدیر کارگردانی از جشنواره تاتئر منطقه ای یزد برای نمایش خرگوش سفید

دیپلم افتخار از جشنواره استانی تاتئر استان برای کارگردانی نمایش تک زدن ۱۳۸۸

لوح تقدیر برای کارگردانی چشمانش از جشنواره تاتئر استانی ۱۳۸۹

لوح تقدیر برای کارگردانی نمایش خرگوش سفید از جشنواره ملی مقاوت خرمشهر ۱۳۸۹

لوح تقدیر برای کارگردانی نمایش خرگوش سفید از جشنواره منطقه ای دفاع مقدس عسلویه ۱۳۸۹

لوح تقدیر برای بازیگری نمایش خرگوش سفید از جشنواره منطقه ای دفاع مقدس عسلویه ۱۳۸۹

لوح تقدیر برای کارگردانی، نویسندگی و طراحی موسیقی نمایش گامووه  ۱۳۹۰

لوح تقدیر برای نویسندگی و کارگردانی نمایش بادلو از جشنواره تئاتر استانی ۱۳۹۱

دیپلم افتخار از جشنواره تاتئر منطقه ای قشم برای کارگردانی نمایش بادلو ۱۳۹۱

دیپلم افتخار از جشنواره تاتئر منطقه ای قشم برای نویسندگی نمایش بادلو ۱۳۹۱

دریافت لوح تقدیر کشوری به عنوان انجمن نمایش برتر کشور ۱۳۸۶

دریافت لوح تقدیر از استاندار به عنوان نخبه هنری ۱۳۸۸

…….

دریافت لوح تقدیر به عنوان برگزیده فعال عرصه سینما ۱۳۹۰

منبع : سایت اسلامی کهگیلویه و بویراحمد