یاسوج- ایرنا – معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور از استاندار و معاون توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به دلیل ایجاد اتاق فکر تقدیر کرد.

جواد ناصریان در این تقدیرنامه با بیان اینکه تشکیل مستمر اتاق های فکر موجب افزایش حجم اطلاعات و دانش، ایجاد ارتباط گسترده در زمینه های سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی برای انتقال و دسترسی به دانش می شود ، اظهار داشت: افزایش دانش به افزایش عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سازی و تبیین استراتژی در سازمان منجر می شود.

براساس گزارش روز شنبه روابط عمومی استانداری کهگیلویه وبویراحمد،معاون وزیرکشور در این تقدیرنامه از تلاش سید موسی خادمی برای ایجاد اتاق فکر و تلاش برای استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی بخش های مختلف برای برنامه ریزی بهتر و بهبود فرایند توسعه این استان تقدیر کرده است.

وی معتقد است: وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقش مهم و اساسی در فرایند توسعه پایدار، موزون، همزمان و متوازن اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی را به عهده دارد.

ناصریان با متمایز دانستن نقش این وزارتخانه در ایجاد زمینه ای مناسب برای برنامه ریزی و مدیریت توسعه کشور با توجه به ماهیت فرابخشی ، گستردگی ، تنوع وظایف و کارکردهای آن ، افزود: اهداف و سیاست های وزارت کشور در استفاده از ظرفیتها و توان علمی تجربی فرهیختگان، نخبگان علمی و بازنشستگان در وزارت کشور و استانداری ها نیز در همین راستاست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور دراین نامه از اتاق فکر به عنوان مکانی برای تجمع آرا و تخصص های روزآمد و مرتبط با فعالیت های سازمانی و پرداخت،تولید و خلق ایده های نو و مناسب به منظور تصمیم سازی و ارایه راه حل محققانه برای حل مسائل یاد کرده است.

به گفته وی،به واسطه تشکیل اتاق های فکر ایده ها به پدیده ها تبدیل می شود و در نهایت نمادی برای جمع اندیشی ، هم افزایی علمی و انتقال تجربیات خواهد شد.

وی تشکیل اتاق فکر در و استمرار آن را با استفاده از ظرفیتهای علمی را اقدامی در راستای رشد و شکوفایی استان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و عاملی در تحقق برنامه ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید در استان دانست.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد علاوه برایجاد اتاق فکر دراین استان با بهره گیری از ظرفیت نخبگان با ایجاد سه کمیته مشوربی اقتصادی ،زیربنایی و فرهنگی اجتماعی با بهره گیری از توان نیروی نخبه این استان در وزارتخانه ها، سازمانهای مرکزی در تهران،نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی بستر خوبی برای شناسایی ظرفیت ها ،نارسایی ها و ارائه راهکار برای توسعه این استان فراهم کرده است.

۶۷۱

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.net

منبع : خبرگزاری ایرانا