معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گفت: فرارهای مالیاتی اقشار و مشاغل پردرآمد جامعه مطالعه، پیگیری و با یافتن راه حل های قانونی ، عدالت مالیاتی در استان محقق شود.


معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گفت: فرارهای مالیاتی اقشار و مشاغل پردرآمد جامعه مطالعه، پیگیری و با یافتن راه حل های قانونی ، عدالت مالیاتی در استان محقق شود.

علی حسن نوروزی با بیان این مطلب در نشست ستاد درآمدها،توسعه و تجهیز منابع درآمدی استان ، با اشاره به وصول ۶۹ درصدی درآمدهای عمومی و ۵۱ درصدی درآمدهای اختصاصی ، گفت: درآمدوصولی هشت ماهه اول سال جاری ، مطابق با پیش بینی نیست و برای وصول مطابق پیش بینی این درآمد دستگاهها می بایست پاسخگو باشند.

وی افزود: دستگاههایی که در وصول درآمدهای مصوب خود ناموفق بوده اند، موظفند دلایل عدم موفقیت خود را ارایه نموده و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی برای باقیمانده سال منوط به وصول درآمدهای مالیاتی توسط دستگاههاست.

نوروزی با بیان اینکه دستگاه ناموفق در وصول درآمد در تخصیص اعتبار نیز بهره کمتری می برد، تأکید کرد: برای ناگزیر کردن دستگاهها به وصول درآمدها به این مسئله توجه می شود که که دستگاه چقدر در وصول درآمدهای خودش موفق بوده است .

وی با بیان اینکه درآمد عمومی و اختصاصی در ابتدای سال به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام و پیش بینی می شود ،گفت: کمتر بودن میزان وصولی از میزان پیش بینی شده یک رویه کشوری است.

راه اندازی صندوق مکانیزه فروش با هدف تحقق عدالت مالیاتی پیگیری شود

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری با تأکید بر اینکه مطابق با عدالت مالیاتی می گوید کسی که درآمد بیشتری دارد می بایست مالیات بیشتری پرداخت نماید ، اظهار داشت: به منظور تحقق عدالت مالیاتی ، نسبت به راه اندازی صندوق مکانیزه فروش برای همه صنوف استان اقدام می شود.

وی در توضیح گفت: امور مالیاتی استان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه اندازی صندوق مکانیزه فروش برای همه صنوف اقدام کند و این اقدام با هدف آگاهی از میزان ممیز مالیاتی از میزان فروش و جهت وارد آمدن کمترین آسیب به اصناف صورت گیرد.

راه حل های افزایش درآمدهای مالیاتی استان پیگیری می شود

نوروزی ، عدم وجود دفتر مرکزی شرکتهایی که محل فعالیتشان در استان است را یکی دیگر از دلایل عدم توفیق وصول درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و افزود:  برخی شرکت ها محل دفتر مرکزی شرکت و محل فعالیت آن متفاوت است و در حالیکه شرکت در سطح استان است ، دفتر مرکزی شرکت در تهران دایر است .

وی افزود: در این حالت مالیاتی که علی القاعده پرداخت می گردد به استان برنمی گردد و لازم است در این خصوص با تعیین مشوق ها یا ساز و کارهای لازم مالیات پرداختی این شرکت ها به استان بازگردد.

نوروزی همچنین با بیان اینکه مالیات دریافت شده از کالاهای وارداتی بخش عمده ای از درآمد مالیاتی سایر استانها را تشکیل می دهد اظهار داشت: لازم است با فعال شدن گمرک استان و اخذ مالیات بر واردات ، درآمدهای عمومی استان را افزایش داد.

محمدیان-۴۲


منبع : سایت