معاون برنامه ریزی، توسعه و اشتغال استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ۱۰۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به استان خبر داد.


معاون برنامه ریزی، توسعه و اشتغال از اختصاص ۱۰۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به استان خبر داد.

دکتر علی حسن  نوروزی در شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان، گفت: ۷۱ میلیارد ریال از این اعتبار در قالب مشاغل خانگی است و ۳۵ میلیارد ریال توسط  صندوق مهر امام رضا(ع) برای پشتیبانی مشاغل خانگی، ایجاد تعاونی های جدید، طرحهای دانش بنیان و خوشه های کسب و کاردر نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گفت: زنجیره ها و خوشه های کسب و کار و فرصتهای استان جهت سرمایه گذاری و گسترش مشاغل پشتیبان شناسایی می شوند.

نوروزی تصریح کرد: طرح شناسایی و احصاء ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی برای سرمایه گذاری های بزرگ و کوچک ویژه سرمایه گذاران بومی، ملی و فرا منطقه ای و خوشه های کسب و کار برای کار آفرین و طرحهای کارگاهی کوچک و جدید در مناطق مختلف استان آغاز شده است .

به گفته وی، حوزه معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، گردشگری  و تمام بانکها و همه دستگاههای اجرایی به نوعی درگیر مراحل مختلف این طرح هستند.

وی به رویکرد جدید در ایجاد کار و تولید، سرمایه گذاری، تشکیل تعاونیها و مشارکت مردمی در سرمایه گذاریهای کوچک و بزرگ خبر داد و تصریح کرد: پشتیبانی از کارآفرینان علاوه  بر تسهیلات  و آموزشهای تخصصی و مدیریتی، بازاریابی و نظارت بر قیمت و کیفیت محصول در برنامه کار قرار گرفته است.

به گفته وی، در راستای  تقویت مشاغل خانگی، شناسایی  و روی آوری به سمت طرحهای نو علمی و توجیه پذیر اقتصادی بر پایه ظرفیتهای مناطق مختلف استان، کار شناسایی و مطالعاتی از طریق شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری انجام و با معرفی به متقاضی وطی فرآیند تصویب در کارگروه  برای اعطای تسهیلات به بانکهای عامل معرفی می شوند.

ج/۲۳۸

 


منبع : سایت استانداری کهگیلویه و بویراحمد