معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دولتی ها برخی از امور خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، چرا که همه امور مردم نباید در انحصار دولتی ها باشد.


معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: دولتی ها برخی از امور خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، چرا که همه امور مردم نباید در انحصار دولتی ها باشد.

مهندس مجید محنایی در شورای اداری استان در یاسوج، افزود: با اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری و حجم و بدنه دولت تاکید دارد، اما به نظر می رسد این امر برای مدیران دستگاههای اجرایی سخت است.

وی به کوچک سازی بدنه دولت، توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، توسعه خدمات الکترونیک و دفاتر پیشخوان و افزایش تعداد خدمت در این دفاتر، سیستمی کردن فعالیتهای درون و برون سازمانی و تکریم ارباب رجوع که از سیاست های کلان دولت است به دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود: این مسائل بخشی ازشاخص های ارزیابی عملکرد در هر دستگاه است.

به گفته محنایی، در حالی که ۷۲۰ نوع خدمت می توان در دفاتر پیشخوان دولت ارائه داد اما در مجموع در این استان ۳۶ مورد آن انجام می شود، حتی برخی از دفاتر تک خدمتی است.

محنایی به ایجاد "میز خدمت" در هر کدام از ادارات و دستگاههای اجرای خبر داد و افزود: در محلی کاملا مناسب در هر اداره، میزی به نام میز خدمت قرار خواهد گرفت که یکی از معاونین یا کارشناسان خبره آن بصورت چهره به چهره جوابگوی مشکلات و درخواست های مردمی و پیگیر امور آنها خواهد بود.

ج/۲۳۸
منبع : سایت