معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده های فنی و مهندسی و کشاورزی از سوی سرپرست دانشگاه یاسوج منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار « خبرگزاری دانشجو» از یاسوج، صبح امروز طی احکامی جداگانه از سوی شاپور رمضانی، سرپرست ، معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دو و فنی و مهندسی منصوب شدند.

در حکم دیگری معاون جدید پوهشی دانشکده فنی و مهندسی نیز منصوب شد.

اسد معصومی اصل عنوان و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی، امین موسایی به عنوان و تحصیلات تکمیلی و عباس نیک نژاد به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده فنی و مهندسی منصوب شدند.

پیش از این مهدی نوری پور معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی را برعهده داشت که در انتخابات روسای دانشکده ها به عنوان رییس دانشکده انتخاب شد.

 همچنین در دانشکده فنی و مهندسی پیش از این عباس نیک نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سیما ضیایی معاون پژوهشی و فناوری دانشکده فنی و مهندسی بودند.
 

منبع : خبرگزاری دانشجو