مشروح مناظره فرهنگی اجتماعی نامزدهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در شبکه یک + فیلم + عکس

دومین مناظره نامزدها

دومین مناظره نامزدها

سایت مردم استان ( ک و ب):دومین مناظره ۸ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع مسائل فرهنگی و اجتماعی دقایقی پیش آغاز شد، کاندیداها بر اساس روند برنامه به ارائه دیدگاه‌های خود در این حوزه می‌پردازند.

به عنوان اولین نامزد ریاست جمهوری به تشریح برنامه ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خود پرداخت.

محسن رضایی مناظره دوم

محسن رضایی مناظره دوم

محسن رضایی به عنوان اولین نامزد ریاست جمهوری به قید قرعه در این مناظره پشت تریبون قرار گرفت.

آقای رضایی ۴ دقیقه فرصت داشت رئوس برنامه های خود را در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی عنوان کند.

وی با بیان حدیث حسبنا الله نعم الوکیل و نعم المولی و نعم النصیر و با به کارگیری لفظ یا اباالفضل (ع) سخنان خود را شروع کرد.

رضایی درابتدای سخنان خود با عرض تسلیت برای شهادت مظلومانه حضرت موسی ابن جعفر (ع) و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۵ خرداد و تسلیت رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) گفت: من صحبت خود را با یک حدیث نبوی شروع می کنم  می ترسم که فقر به کفر بیانجامد.

 

 

 

رضایی در ادامه افزود: مردم ایران ، رسول خدا (ص) هشدار می دهد که نزدیک است فقر به کفر بینجامد و این یک هشدار است.

وی گفت: پس زمانی که از فرهنگ صحبت می کنیم باید از یک طرف هم به فقر و دغدغه های مردم توجه کنیم.

رضایی با طرح این سؤالات که آیا بیکاری به عزت جوانان لطمه نزده؟ آیا آنها را به فساد و اعتیاد نمی کشاند؟ گفت: خدا را شاهد می گیرم وقتی که خبر افتادن جوانی را در کف خیابانهای تهران می شنوم انگار پتکی بر سر من وارد می شود یا وقتی که خانمی را می بینم که در چهارراه ها دست به گدایی می زند گویی که به قلب من تیر زده اند و باعث شرمندگی ما می شود.

وی گفت: با چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد برسید.

وی افزود: هزار تومان امروز برابر ۳۰۰ تومان سال گذشته است یعنی ما در سال گذشته با ۳۰۰ تومان چقدر خرید می کردیم و امروز با هزار تومان چقدر می توانیم.

محسن رضایی خاطر نشان کرد: این حرف برای کسانی که وضعشان خوب باشد شاید مهم نباشد ولی برای اکثریت مردم جامعه تکاندهنده است.

رضایی افزود: از یک طرف تحریمهای اقتصادی و از یک طرف مشکلات اقتصادی به جامانده از گذشته این خطر را بوجود آورده که هم نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض خطر است هم دین مردم و اعتقاد مردم در معرض خطر است.

وی گفت: اعتقادات جوانان نباید تضعیف بشود ایمان آنها نباید تضعیف شود.

محسن رضایی گفت خدا را شاهد می گیرم اگر احساس خطر نبود و اگر این توانایی های لازم را در خود نمی دیدیم به هیچ وجه وارد صحنه انتخابات نمی شوم.

وی گفت: مسائل بسیار جدی است.

محسن رضایی مسئله فقر و گرانی و بیکاری را یک بعد تأثیرگذار بر روی فرهنگ دانست و گفت: اگر این موضوع حل نشود مثل یک بستر گرمی می ماند که هر چه برف ببارد بخار می شود و به آسمان می ر ود.

وی با شااره به اینکه مسئله دوم رفتارهاست گفت: رفتار دولتمردان در مسئائل فرهنگی بسیار تأثیرگذار است.

آقای محسن رضایی به عنوان اولین نامزد ریاست جمهوری به قید قرعه در این مناظره پشت تریبون قرار گرفت.

آقای رضایی ۴ دقیقه فرصت داشت رئوس برنامه های خود را در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.

آقای رضایی با بیان حدیث حسبن الله نعم الوکیل و نعم المولا و نعم المصیر و با به کارگیری لفظ یا اباالفضل (ع) سخنان خود را شروع کرد.

آقای محسن رضایی درابتدای سخنان خود با عرض تسلیت برای شهادت مظلومانه حضرت موسی ابن جعفر (ع) و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۵ خرداد و تسلیت رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) گفت: من صحبت خود را با یک حدیث نبوی (ص) شروع می کنم که که فقر به کفر بینجامد.

محسن رضایی در ادامه افزود: مردم ایران رسول خدا (ص) هشدار می دهد که نزدیک است فقر به کفر بینجامد و این یک هشدار است.

وی گفت: پس زمانی که از فرهنگ صحبت می کنیم باید از یک طرف هم به فقر و دغدغه های مردم توجه کنیم.

وی با طرح این سؤالات که آیا بیکاری به عزت جوانان لطمه نزده؟ آیا آنها را فساد و اعتیاد نمی کشاند؟ گفت: خدا را شاهد می گیرم وقتی که خبر افتادن جوانی را در کف خیابانهای تهران می شنوم انگار پتکی بر سر من وارد می شود یا وقتی که خانمی را می بینم که در چهارراه ها دست به گدایی می زند گویی که به قلب من تیر زده اند و باعث شرمندگی ما می شود.

وی گفت: با چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد برسید.

وی افزود: هزار تومان امروز برابر ۳۰۰ تومان سال گذشته است یعنی ما در سال گذشته با ۳۰۰ تومان چقدر خرید می کردیم و امروز با هزار تومان چقدر می توانیم.

محسن رضایی خاطر نشان کرد: این حرف برای کسانی که وضعشان خوب باشد شاید مهم نباشد ولی برای اکثریت مردم جامعه تکاندهنده است.

رضایی افزود: از یک طرف تحریمهای اقتصادی و از یک طرف مشکلات اقتصادی به جامانده از گذشته این خطر را بوجود آورده که هم نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض خطر است هم دین مردم و اعتقاد مردم در معرض خطر است.

وی گفت: اعتقادات جوانان نباید تضعیف بشود ایمان آنها نباید تضعیف شود.

محسن رضایی گفت خدا را شاهد می گیرم اگر احساس خطر نبود و اگر این توانایی های لازم را در خود نمی دیدیم به هیچ وجه وارد صحنه انتخابات نمی شوم.

وی گفت: مسائل بسیار جدی است.

محسن رضایی مسئله فقر و گرانی و بیکاری را یک بعد تأثیرگذار بر روی فرهنگ دانست و گفت: اگر این موضوع حل نشود مثل یک بستر گرمی می ماند که هر چه برف ببارد بخار می شود و به آسمان می رد.

وی با اشاره به اینکه مسئله دوم رفتارهاست گفت: رفتار دولتمردان در مسئائل فرهنگی بسیار تأثیرگذار است.

محسن رضایی گفت: معروف است که اگر امرا و  فضلا ،خوب عمل کنند جامعه هم فرهنگی می شود و خوب عمل خواهد کرد.

وی افزود: رفتار فرهنگی جناحها نامناسب است. رفتار دولتمردان با فرهنگ و هنر نامناسب است.

وی افزود: اصولاً دولتها از هنر، فرهنگ و ورزش چه می خواهند؟ تا یک چیزی گل می کند آنها دخالت می کنند و وضع را بدتر می کنند. فرهنگ و هنر و سینما را باید به خود فرهنگیان بدهیم.

رضایی همچنین گفت: شورای انقلاب فرهنگی که میراث امام بوده است و فعالیتهای بسیار موفقی داشته است در حوزه علمی و فن آوری اما باید اعتراف کنیم در مسئله فرهنگی پیشرفت مهمی صورت نگرفته است.

**** در نقد سخنان محسن رضایی درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: آیا تصور حضرت عالی از فرهنگ ، موضوعی مقطعی در عرض زمان خاصی است یا فرهنگ یک ملت که در طول تاریخ حرکت می کند؟

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره تلویزیونی کاندیداها از محسن رضایی پرسید: آیا اگر در مقطعی فرهنگ مورد تهاجم قرار می گیرد فرهنگ ، موجود زنده است و می تواند خود را نگه دارد یا تسلیم گرفتاری ها می شود؟

وی افزود: از گفته های شما این گونه استنباط می کنم که برخی گرفتاری ها مانند بیکاری ، فقر و دیگر مشکلات که روی می دهد یا اعمالی که  دولت ها می کنند می توانند در فرهنگ مردم نفوذ کنند و فرهنگ را به صورتی که می خواهند شکل دهند؟

غرضی گفت: پرسش دقیق من این است که آیا فرهنگ موجودی زنده است که در طول حرکت می کند یا در عرض؟

در ادامه ، محمدرضا عارف در نقد سخنان رضایی با تشکر از این نامزد ریاست جمهوری

خطاب به او گفت : بهتر بود جزئیات برنامه هایتان را در وقتی که در اختیار داشتید مطرح می کردید به ویژه رویکردتان را برای رفع مشکلات فرهنگی ، هنری و مسائل اجتماعی که با آن مواجه هستیم.

وی افزود: خوب بود

مطرح می کردید که  برای رهایی از وضعی که در بخش های فرهنگی ، هنری و اجتماعی با آن مواجهیم چه راهکاری  دارید؟

**** نیز در نقد سخنان محسن رضایی گفت: گرچه مسائل اقتصادی مهم است اما

پرسش این است که از ظرفیت های فرهنگی چگونه می توانیم برای رفع مسائل اقتصادی و دیگر مسائل استفاده کنیم؟

این نامزد ریاست جمهوری افزود: فرهنگ مقوله ای کنار دیگر مقوله ها اعم از مسائل اقتصادی و سیاسی نیست بلکه فضای حاکم بر

همه آن است.

جلیلی گفت: اگر ما فضای فرهنگی صحیحی در عرصه اقتصاد داشته باشیم می توانیم بسیاری از همین مسائلی را که شما و مردم را رنج می دهد رفع کنیم.

وی افزود: به عنوان نمونه شما ملاحظه کنید مطالبی که مقام معظم  رهبری به عنوان شعارهای سال مطرح می کنند مانند انضباط اقتصادی و کار مضاعف ناظر بر فرهنگ اقتصادی است.

جلیلی گفت: اگر این فرهنگ حاکم شود می تواند بسیار بیشتر از قوانین و راهکار اجرایی موثر باشد و به آن موضوع کمک کند پس نباید فراموش کنیم که فرهنگ حاکم شود و آن باید چگونه شکل بگیرد؛ حتی در اقتصاد و سیاست تا بتوانیم مسائل را به خوبی پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: اگر از  عنصر فرهنگ به خوبی و به موقع به ویژه در عرصه اقتصاد استفاده  و فرهنگ اقتصادی را گفتمان حاکم بر جامعه کنیم این به اندازه دهها قانون می تواند به رفع مشکلات اقتصادی کمک کند.

**** گفت: در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی آن طور که  جناب آقای رضایی فرمودند، به نظرم نیست و با توجه به عضویت بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۹ تاکنون، شاهدم که تلاش بسیار ارزشمندی در جهت احیای فرهنگ اسلامی و ایرانی در این شورا صورت می گیرد و مصوبات این شورا حکایت از این نگاه عمیق و گسترده به مساله فرهنگ و تقویت فرهنگ اسلام و ایران دارد.

وی افزود: اما اشکالی که در اینجا دیده می شود این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی ندارد. لذا به صورت سنتی رییس جمهور را انتخاب می کنند برای ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ هر مقداری که دولت بودجه اختصاص داد و مصمم بود به این که تصمیمات فرهنگی را اجرا کند، بودجه اختصاص پیدا می کند برای اجرایی شدن تصمیمات فرهنگی.

سپس نوبت به **** رسید تا به نقد سخنان آقای رضایی بپردازد. وی گفت: تعجب می کنم از آقای دکتر رضایی بدون آنکه راجع به خود فرهنگ و برنامه های فرهنگی صحبت کنند یکسره وارد بحث

اقتصادی شدند.

وی افزود: البته که وضع معیشتی بر اخلاق و فرهنگ اثر م

ی گذارد، اما مشکل اقتصادی که حالا شما فرمودید ۱۰۰۰ تومانی در یکسال اخیر به ۳۰۰ تومان تنزل پیدا کرده، برای یکسال اخیر است؟ سوال بنده این است که قبل این یکسال ما مشکل فرهنگی نداشتیم و اگر مشکل فرهنگی ناشی از فقر است، پس تقوی جایش کجاست تا بتواند در عین فقر، اخلاق و ارزش ها را حفظ کند؟

حدادعادل افزود: مطابق فرمایش شما ما باید نتیجه بگیریم که آنها که مرفه و ثروتمندند مشکل فرهنگی ندارند. کوخ نشینانی که امام (ره) فرمودند یک موی شان را به کاخ نشینان نمی دهد نباید مشکل فرهنگی داشته باشند. در حالی که خیلی از ناهنجاری های فرهنگی ناشی از ثروتمندان کلان است.

این نامزد گفت: واقعا بسیاری از مشکلات اقتصادی ما ناشی از اشکالات فرهنگی ماست که سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی بدون تغییر نگرش فرهنگی قابل حصول نیست. انتظار داشتم که جنابعالی قدری راجع به خود فرهنگ صحبت کنید.

در ادامه **** به اظهار نظر پرداخت. وی “با تشکر از رضایی که به دو مساله در این باره اشاره کرد”، گفت: امروز مشکلات بسیار زیادی در بخش فرهنگ داریم که باید بیشتر به آنها توجه کنیم.

اول این که فضای فرهنگی ما برای فعالیت فرهنگی دارای امنیت باشد. ناامنی فضای فرهنگی و اینکه اصحاب فرهنگ اگر بنا باشد دغدغه خاطری داشته باشند که بسیاری شان بی مورد است.

نگرانی از سانسورهایی داشته باشند که برخی از آنها ضرورت ندارد و قابل حذف است قوانین را می توان به صورت شفاف تنظیم کرد تا اصحاب فرهنگ احساس امنیت داشته باشند.

اساسا فضا وقتی ناامن شود خلاقیت کشته می شود. خلاقیتی نخواهد بود تا هنرمند ایده ای را به وجود بیاورد و بعد آن را به هنر و کالای فرهنگی تبدیل کند. بحث امنیت فضای فرهنگی برای ما بسیار مهم است.

نکته دوم صیانت از باورهای دینی است. امروز باورهای دینی مورد هجمه وسیع قرار گرفته. متاسفانه برخی مسئولان به جای تقویت باورهای مردم، سال های اخیر باورها را تضعیف کرده اند. هر مدیریت ناکارآمدی را به یکی از مقامات دینی یا نعوذبالله امام دوازدهم نسبت دادند، قشری گری و خرافات در جامعه ما امروز رواج پیدا کرده، خرافات به نام دین. تا کی می خواهیم این مسیر را ادامه دهیم.

باید عقلانیت را در فهم مسایل دینی ترویج کنیم. ما باید رفتار دینی را ترویج کنیم بریم سراغ باورها و اینقدر به بایدها تکیه نکنیم.

هر روز بخشنامه و دستورالعمل صادر نکنیم. وقتی باورها را تقویت کنیم مردم خودشان بلدند چگونه این فرهنگ را تقویت کنند چون می دانند فرهنگ زندگی، باور، هنجار، رفتار و خانواده آنهاست و ما باید در زمینه باورهای دینی به مساله صیانت بپردازیم تا هم دین را از خرافات و افکار موهوم جدا کنیم و هم راه واقعی تقویت فرهنگ جامعه به ویژه فرهنگ دینی و ملی مهیا کنیم.

 

 جهت مشاهده فیلم این بخش از مناظره می‌توانید از لینک ذیل استفاده نمایید

 

حسن روحانی به عنوان دومین نامزد ریاست جمهوری به تشریح برنامه ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خود پرداخت.

 

روحانی مناظره دوم

روحانی مناظره دوم

حسن روحانی ، سالروز شهادت  امام موسی کاظم (ع) اسوه صبر و استقامت و همچنین قیام پانزده خرداد و یاد امام راحل را گرامیداشت و گفت : مسئله فرهنگ وآسیب های اجتماعی از مهمترین مسائل امروز جامعه ماست .

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی از اساس و ابتدا فرهنگی بود اما امروز متاسفانه بعد از ۳۵ سال در زمینه فرهنگ آنچه که باید مردم شاهد باشند ، نیستند در حالیکه انقلاب ما انقلاب نور بود .

روحانی  پرسید : آیا در جامعه ما امروز اخلاق وجود دارد ، ‌بزرگانی در جامعه ما هستند  و بودند که مروج اخلاق بودند .

وی اضافه کرد : من در حیطه دولت سخن می گویم ، وقتی در رسانه عمومی سخنی گفته می شود که

آشکارا اغراق و مبالغه صورت می گیرد گاهی آمار غیر دقیق و نادرست ارائه می شود. افرادی از مسئولین از رسانه استفاده می کنند و به دیگران تهمت و افترا می بندند بدون اینکه حکم قضایی ای صادر شده باشد .

وی گفت : الناس ملوک دینهم ، وقتی افرادی که مسئولیت های سنگین دارند اخلاق را زیر پا می گذارند ،‌آنوقت اعتماد عمومی از بین می رود و اگر اخلاق رفت ،آن می شود که امروز شاهد افزایش تعداد چک های بی محل ، ‌بالا رفتن اعتیاد ، حاشیه نشینی هستیم به گونه ای که در یکسال گذشته نیز ۷ درصد طلاق ها افزایش یافته است .

آقای روحانی ادامه داد : همه آسیب های اجتماعی را که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بررسی می کردیم نشان می داد که این آسیب رو به افزایش است ،چرا؛  به دلیل اینکه مبنای فرهنگی آسیب دیده است .

وی گفت : مهمترین راهکار ، حل مسائل فرهنگی تمرکز زدایی است .

روحانی اضافه کرد : تا زمانی که فرهنگ ما دولتی است مسائل ما حل وفصل نمی شود و تا زمانی که به جای تعمیق به ترویج فرهنگ بپردازیم مسائل همچنان باقی می ماند و تا زمانی که به دنبال کمیت باشیم حتی هر روز آمار بدهیم و این آمار نیز درست باشد اما بدنبال اثر بخشی نباشیم ، مسائل حل و فصل نمی شود .

روحانی پرسید : چرا همه کارها به دست دولت است ، درست است که دولت در حوزه فرهنگ باید سیاستگذار باشد و نظارت و حمایت کند و اولین حمایتش هم باید شفافیت در مقررات و ایجاد فضای امن در جامعه باشد اما ما باید کار را به صاحبان اصلی و اصحاب هنر واگذار کنیم و دولت از آنها حمایت کند.

**محمد باقر قالیباف** در نقد صحبت های آقای حسن روحانی درباره مسایل فرهنگی گفت: کلیات این که آثار مسئولان حتما یکی از بهترین روش ها برای تاثیرگذاری فرهنگی به مردم است بحث درستی است.

وی افزود: یعنی مردم نگاه می کنند که مسئولینشان در مدیریت، صداقت، گفتار و وعده ها چگونه رفتار می کنند ما منکر این بحث نیستیم اما سوالم از آقای دکتر روحانی این است که دولت شما با چه رویکرد فرهنگی به موضوع نگاه می کند؟ اگر تمرکز در فرهنگ برطرف شود آیا رویکردهایی که ایشان گفتند اصلاح می شود؟ آیا این امکان پذیر است یا اینکه باید طرحی نو درانداخت و نوع دیگری به فرهنگ نگاه کرد.

محمدباقر قالیباف در ادامه گفت: یکی از معضلات فرهنگ، رفتار دوگانه در رابطه میان دولت و مردم و این آسیب پذیر است.

**محسن رضایی** در ادامه گفت: دکتر روحانی یکی از عواملی را که بنده مطرح کردم یعنی رفتار دولتمردان بر فرهنگ را توضیح دادم البته دامنه رفتار غلط در دولتمردان وسیع تر است ما رابطه دولت و مردم را باید به نحوی بازسازی کنیم که تحول فرهنگی بوجود بیاید.

**سید محمد غرضی** هم در نقد سخنان حسن روحانی گفت: سوالم از ایشان این است آیا فرهنگ جامعه اکتسابی است یا تزریقی؟ آیا دولت ها موفق می شوند فرهنگ خود و فرهنگ جامعه را تغییر بدهند؟

**محمدرضا عارف** نیز در ادامه گفت: جناب آقای روحانی به نکته کلیدی که همان تمرکززدایی در فرهنگ است اشاره کردند، سوال این است آیا اگر تمرکززدایی انجام بگیرد و  این نگاه قیم مآبانه که دولت به فرهنگ دارد حل نشود ما به جایی خواهیم رسید یا خیر؟

وی افزود: نکته دیگر این است آیا شما فعالیت در بخش هنری را حق

می دانید یا امتیاز؟ متاسفانه برخوردهایی که تاکنون شده به عنوان یک امتیاز مطرح بوده و دولت به راحتی به خودش اجازه می داده است که این امتیاز را سلب کند مثلا اگر روزنامه ای با نهادی اختلاف سلیقه پیدا می کرد تعطیل می شد؛ یا مثلا خانه سینما؛ اختلاف سلیقه ای بین وزارت ارشاد و خانه سینما ایجاد می شود و به تعطیلی خانه سینما می انجامد.

آقای عارف این سوال را مطرح کرد چکار کنیم که با اجرای تمرکززدایی نهادها و تشکل های مردمی در چارچوب قانون به فعالیتشان ادامه دهند؟

**سعید جلیلی** در نقد سخنان روحانی گفت: نگاه به فرهنگ دو گونه است که شامل تهدید محوری و فرصت محوری است اما شما بیشتر درباره تهدیدها سخن گفتید و اگر به فرصت ها توجه نکنیم طبیعتا تهدیدها بیشتر می شود.

وی با اشاره به بحث درباره فرهنگ تاکید کرد: نباید  به فرهنگ، گزینشی و سیاسی  نگاه کرد .

جلیلی همچنین با اشاره به مقاطع زمانی ای که فرهنگ اشرافی گری و اسراف اوج گرفت این دو نکته را از اسیب های اجتماعی دانست و افزود: دوری از ساده زیستی و تبعیض باعث می شود بحث عدالتخواهی را فراموش کنیم و اگر نگاه مجموعه ای به این موارد نداشته باشیم ارتباط دولت و ملت دچار آسیب های مخرب می شود.

وی دولت را مسوول مقابله با اشرافی گری و فساد و تبعیض و اسراف خواند و گفت: دولت می تواند آثار مثبتی روی فرهنگ و اجتماع داشته باشد و آن را تحت الشعاع قرار دهد.

همچنین  **علی اکبر ولایتی** دیگر نامزد ریاست جمهوری  در نقد سخنان روحانی گفت: وی به بخشی از آسیب شناسی فرهنگی پرداخت اما توقع این بود که دامنه فرهنگ را بسیار وسیع می دید و شاید بخاطر فرصت کوتاه است و ما منتظریم راه حل های دکتر روحانی را هم بشنویم.

غلامعلی حداد عادل اما با انتقاد صریح به سخنان روحانی گفت: گرچه آقای روحانی هم اسما روحانی و هم در کسوت روحانی است اما حالا که به نگرانی ها درباره باورها و اعتقادات فرهنگی پرداختند و خیلی راجع به سانسور اظهار نگرانی کردند سوالی دارم

.

حداد عادل از روحانی پرسید: اگر در یک اثر هنری مثل یک کتاب به باورهای دینی و مقدسات هجمه ای شود و فساد درست کند آیا شما سانسور نمی کنید و اجازه  انتشار آن را می دهید؟

وی با نقد جمله ای دیگر از روحانی درباب اخلاق این جمله را استفهام انکاری دانست و  گفت: آیا اگر شما به یک یا چند نفر نقد دارید درست است که آن را به همه الگوها و شخصیت های کشور تعمیم دهید؟آیا رهبری و مراجع گفتار و رفتارشان اخلاقی نیست؟

حداد عادل همچنین افزود: اینکه اقای روحانی می گوید فرهنگ باید به دست مردم باشد مگر مثلا فرهنگ مذهبی مردم به دست مردم نیست؟

وی بعنوان مثال از مراسم های مذهبی و مساجد یاد کرد و گفت : مساجد را دولت اداره می کند یا  خود مردم؟

در ادامه مناظره انتخاباتی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در فرصت سه دقیقه ای خود به سخنان دیگر نامزدها پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ وی گفت : راه حل این است که وقتی سیاست ها را دولت وضع می کند و قانون شفاف می شود ،باید بسیاری از امور را به انجمن های حرفه ای و نظام صنفی واگذار کنیم.

روحانی با بیان اینکه چه اشکالی  دارد نظام صنفی از پیشکسوتان بخش هنر و سینما و روزنامه داشته باشیم و آنها خودشان کنترل کنند ادامه داد: وقتی قانون، شفاف باشد از طریق آنها بهتر کنترل می شود.

وی  با بیان اینکه فرهنگ چیزی نیست که دولت به تنهایی قادر به کنترل آن باشد افزود: آن اخلاقی که گفتم امروز مشاهده نمی شود منظور آن اخلاقی است که مورد انتظار انقلاب اسلامی است والا اخلاق در قبل از انقلاب نیز وجود داشت و مردم ما همه مسلمان و اخلاقی هستند.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: اینکه باید باورهای مردم و مقدسات مورد احترام باشد درست است اما آیا این مقدسات ما را تنها کارمندی می فهمد که در اداره نشسته و می خواهد ممیزی کند؟.

وی گفت: سیاستهای فرهنگی را به پیشکسوتان شایسته ای که در آن زمینه کار کرده اند و تخصص دارند واگذار کنیم ، یک بار این تجربه را انجام دهیم و ببینیم وضع ما چگونه خواهد بود.

روحانی افزود: اینکه گفته می شود فرهنگ اشرافی گری نباید باشد کاملاً درست است، فرهنگ اسراف نباید باشد وجدان کاری باید باشد اما متأسفانه ببینیم آنهایی که دم از ساده زیستی زده اند کارشان به کجا رسید و آنهایی که دم از مبارزه با فساد زده اند ببینیم فساد سه هزار میلیاردی از کجا سر درآورد؟

وی ادامه داد: اگر می خواهیم فساد در جامعه نباشد به رسانه ها ، مطبوعات آزادی دهید و اگر آزادی دادید آن وقت می توانید جلوی فساد را بگیریم و نباید اتکا به نظارتهای رسمی امروز کنیم.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه فرهنگ ، تزریقی نیست اضافه کرد: اشکال ما این است که فکر می کنیم فرهنگ آبشاری است که باید آن را بر سر مردم باز کنیم.

روحانی گفت: فرهنگ همان چشمه های جوشانی است که در نهاد مردم وجود دارد و باید آن را کشف کنیم و شرایط را آماده کنیم برای اینکه همه از فرهنگ درست و مطمئن در جامعه ما استفاده کنند.

وی افزود: این شرایطی که امروز در جامعه ما به وجود آمده است ، نگاه قیم مآبانه است و ما زیاد قیم نمی خواهیم بلکه قوام می خواهیم و اگر بتوانیم به فرهنگ قوام دهیم موفق می شویم.

 

جهت مشاهده فیلم این بخش از مناظره می‌توانید از لینک ذیل استفاده نمایید

محمدرضا عارف به عنوان سومین نامزد ریاست جمهوری به تشریح برنامه ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خود پرداخت.
 
عارف مناظره دوم

عارف مناظره دوم

محمدرضا عارف که سومین قرعه ارائه برنامه های فرهنگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به او افتاد در ابتدای صحبت خود درگذشت آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان را تسلیت گفت.

وی سپس ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) یاد و خاطره قیام ۱۵ خرداد را گرامی داشت.

نامزد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری همچنین برد تیم ملی ایران برابر تیم ملی قطر را تبریک گفت.

وی گفت: در فرصت کوتاهی که در اختیار دارم سعی می کنم دیدگاه های کلان و جهت گیری های دولتم را در حوزه فرهنگ ارائه کنم.

عارف افزود: حوزه فرهنگ ، هنر و اجتماعی جزء اولویت های برنامه های پیشرفت و توسعه ماست.

وی گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود که هم در حوزه اجت

ماعی و هم در حوزه فرهنگی جزء اولویت های پیشرفت و تعالی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: من چند پیش فرض مطرح می کنم و بعد پیشنهاد خودم را به مردم می گویم، اول این که تغییر نگاه و نگرش به حوزه فرهنگ و هنر باید با توجه به قانون اساسی و چشم اندازها باشد.

وی افزود: در این راستا تصدی گری دولت در حوزه فرهنگ و امور اجتماعی باید به حداقل برسد و برای کم کردن تشکیلات باید به طور جدی در این بخش فعالیت کرد.

عارف افزود: امور فرهنگی باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده شود و در این راستا نگاه ما مبتنی بر اعتماد است و باید حتی الامکان امور را به خود آنها بسپاریم.

وی افزود: فکر نکنید با انتخاب یک مسئول فرهنگی و برجسته مشکلات فرهنگی ما حل می شود ؛ توجه کنیم که فعالان عرصه فرهنگ و هنر کارمندان ما نیستند و نباید آنها را کارمند دولت تلقی کنیم که با بخشنامه و بودجه آنها را به تولید آثار فرهنگی و هنری آن هم به صورت دستوری وادار کنیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم افزود: فرهنگ و هنر شاید بومی ترین صنعت ما باشد و باید برنامه های ما به گونه ای باشد که از این پتانسیل و ظرفیت استفاده شود.

وی گفت: ما در تولید فیلم رتبه اول منطقه را داریم ولی به جهت زیر ساخت ها متأسفانه

وضعیت خوبی نداریم.

عارف افزود: با توجه به اعتقاد به پیشرفت و توسعه متوازن باید فرهنگ و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد.

وی گفت: همان طور که من در زمان صحبت های آقای روحانی گفتم نگاه ما این است که فعالیت و تلاش در حوزه هنر یک حق است نه یک امتیاز.

وی افزود: متأسفانه نگاهی که وجود دارد این است که این موضوع یک امتیاز است و چون امتیاز است فکر می کنند هر لحظه می توانند این امتیاز را بگیرند که می گیرند.

عارف گفت: حذف روزنامه ها ، جلوگیری از انتشار کتاب و نمایش یک فیلم که زحمت های بسیاری برای تولید آن کشیده اند در راستای این نگاه است و باید اصلاح شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: تعطیلی خانه سینما هم در همین راستا است که آن هم باید اصلاح شود.

وی پس از تذکر مجری برنامه که اعلام کرد وقت شما به پایان رسیده است ادامه داد: باید سعی کنیم به جای کنار گذاشتن برجستگان فرهنگ و هنر باید از این افراد به عنوان سفرای فرهنگی برای رساندن پیام هایمان به مردم دنیا استفاده کنیم.

**جلیلی** در پاسخ به سخنان عارف گفت: درباره اینکه فرهنگ یک امتیاز نیست بلکه یک حق است باید گفت که می توان جلوتر رفت و فرهنگ را یک فرصت دانست.

وی افزود: باید به فرهنگ ،نگاه فرصت و ظرفیتی  داشت که از آن حداکثر استفاده شود.

جلیلی گفت: فرهنگی که ویژگی های آن در پاکی ها و مؤلفه هایی است که موجب قوام و قدرت ما شده است اگر به بهانه های دیگر راضی بشویم که هر چیزی در آن قاطی شود و آن فرهنگ اصلی ما نباشد، این موضوع به ضد خودش تبدیل می شود.

**ولایتی** هم در تکمیل صحبت های عارف گفت: باید محوریت فرهنگ را فرهنگ خودی قرار دهیم و هر چیزی که مغایر آن است اصلاح کنیم و نوعی فرهنگ مقاومتی شکل دهیم که مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی باشد.

**حداد عادل** در پاسخ به

سخنان عارف گفت: کار فرهنگی باید به دست مردم باشد و تردیدی نیست که دولت ها هم وظایف فرهنگی دارند و در همه جای جهان ، دولت ها کارهای سترگی در این زمینه انجام داده و آثار فاخری به وجود آورده اند.

وی با بیان اینکه دولت اسلامی که ماهیتاً فرهنگی است افزود: از آقای عارف سؤال می کنم چه وظایف حاکمیتی در حوزه فرهنگ در حد و مرز وظایف دولتی است که باید آن را بر عهده بگیرد.

حداد عادل گفت: آیا می شود همه چیز را از دولت گرفت یا دولت اسلامی وظیفه ای در عرصه فرهنگ دارد؟

**روحانی** در پاسخ به سخنان عارف درباره این موضوع گفت: تصدی گری مهم است اما باید به حداقل برسد و در حد همان چیزهایی که در قانون آمده است و بقیه باید به انجمن ها و مجامع صنفی واگذار شود.

وی افزود: سیزدهم فروردین همه چیز ان را مردم برگزار می کنند، عاشورا و مراسم دینی را هم مردم به بهترین شکل برگزار می کنند بنابراین باید بگذاریم دست مردم باز باشد و این قدر در امور زندگی و فرهنگی مردم مخصوصاً زندگی خصوصی مردم مداخله نداشته باشیم.

روحانی گفت: درباره اولویت؛ در خیابان ها می بینیم که اگر چهار جوان تخلفی کردند فقط با آنها برخورد می شود و مفاسد بزرگ و مسائل کلان را فراموش کرده ایم و چسبیده ایم به مسائل جزئی که قابل گذشت است و می شود از طریق مسائل فرهنگی حل و فصل شود.

وی افزود: پلیس آخرین مرحله ای است که باید در مسائل فرهنگی وارد عمل شود.

روحانی با بیان اینکه هنر ، بهترین سفیر ما در جهان است گفت: آیا از حافظ ، سفیر بهتری داریم که به اروپا و آمریکا بفرستیم؟ از هنر فرشچیان،

میرخانی و احصائی غرورآفرین تر داریم، آیا از صدای شجریان بهتر داریم، از خط و خوشنویسی ایرانی بهتر در دنیا سراغ داریم، از بناهای اسلامی اصفهان و شیراز بهتر داریم؟

وی افزود: همه اینها به عنوان سفیران ما هستند که می توانند در جهان افکار عمومی را به مفاخر و میراث عظیم فرهنگی ما جذب کنند. 

 

 جهت مشاهده فیلم این بخش از مناظره می‌توانید از لینک ذیل استفاده نمایید.

 

فیلم رویکردهای فرهنگی و اجتماعی عارف و نقد سخنان وی 

 

علی اکبر ولایتی نامزد ریاست جمهوری به تشریح برنامه ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خود پرداخت.

 

ولایتی مناظره دوم

ولایتی مناظره دوم

در ادامه این مناظره و بر اساس قرعه، آقای ولایتی برای ارایه دیدگاههای فرهنگی و اجتماعی خود پشت تریبون قرار گرفت.

آقای ولایتی با سلام به ملت ایران و همچنین تسلیت سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) و رحلت امام

خمینی (ره) و با یادآوری سالگرد واقعه ۱۵ خرداد و نیز تبریک پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان به تعریف فرهنگ پرداخت.

ولایتی گفت: فرهنگ تجلی باورها و رفتارهای جامعه است و انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است.

وی در ادامه افزود : دولتی که تشکیل خواهد شد ان شاء الله باید دولت هدایت باشد و رییس جمهور ، وزرا و مسئولین باید اسوه و الگوی فرهنگ اسلامی و ایرانی باشند به طوری که رفتار آنها به مردم این القاء را بکند که دولت خود بیش از همه به باورهای مردم عمل می کند.

آقای ولایتی در ادامه با اشاره به آسیب شناسی از وضع موجود گفت: ما آثار رشوه خواری، تبعیض ، کارهای ناروا‌، مشکلات اخلاقی ، مسائل مربوط به اعتیاد و مشکلات دیگر را در جامعه می بینیم.

وی افزود: بیش از هر چیز تبعیض و استفاده از پارتی و پول در پیشبرد کارها و عقب ماندن کار ضعفا و مستضعفان از مشکلات فرهنگی موجود است.

ولایتی با اشاره  به راه حل موجود در این زمینه گفت: در کشور ما و در تاریخ ما فرهنگ اسلام و ایران همواره مهمترین نگهبان ایران ، هویت ایرانی و هویت اسلامی بوده است.

وی گفت: ۷۰ درصد تربیت افراد در خانواده و در دبستان شکل می گیرد و خانواده های ایرانی در گذشته نیز نقش تاریخی خود را در مقابله با حمله مغولها ، هجوم استعمار و غیره به خوبی ایفا کرده اند.

علی اکبر ولایتی در ادامه تبیین دیدگاه هایش درباره مسائل فرهنگی، اهمیت دادن به خانواده و آموزش و پرورش را از مقدمات مصون سازی فرهنگی برشمرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره کاندیداها گفت: برای اینک

ه جلوی مشکلات فرهنگی را بگیریم باید در خانواده ایجاد مصونیت کنیم زیرا خانواده های ما را براساس نظریات تافلر و هانتینگتون هدف قرار داده اند.

ولایتی افزود: اگر خانواده های ما مورد هدف قرار گیرد مقاومت فرهنگی و فرهنگ مقاومتی مانند اقتصاد مقاومتی در معرض خطر قرار می گیرد.

وی، تلاش برای شکل دهی و قوام خانواده مانند تسهیل در ازدواج ، ایجاد شغل، تلاش برای پایدار کردن آن و توجه کامل به آموزش و پرورش را از راهکارهای ایجاد مصونیت برای این نهاد اجتماعی برشمرد.

ولایتی گفت: در کشورهایی مانند سنگاپور، کره جنوبی و تایوان مهمترین کاری که برای پیشرفت جامعه حتی در عرصه اقتصادی به آن می پردازند ، توسعه آموزش و پرورش به ویژه دبستان است.

وی افزود: در کشور ما ۵۰ درصد معلمان در

دبستان تدریس می کنند اما ما هیچگاه ندیده ایم که برای افتتاح دبستانی جشن بگیرند در حالی که برای افتتاح کارهای با اهمیت کمتر ‌چنین می کنید که شایستگی لازم را ندارد.

در ادامه **غلامعلی حداد عادل** گفت: نظر خاصی درباره سخنان ولایتی ندارد.

**حسن روحانی** در نقد دیدگاه های ولایتی گفت: همانطور که آقای ولایتی اشاره کرد مسئله هویت ایرانی اسلامی برای ما بسیار مهم است.

وی با طرح این پرسش که  برای پاسداری از این هویت چه باید کرد؟ افزود: باید تسهیلاتی فراهم کنیم تا کالاهای فرهنگی فاخر و مورد توجه مردم در اختیارشان قرار بگیرد .

این نامزد ریاست جمهوری تاکید کرد:‌یادمان باشد که هویت ایرانی، هویت و سلائق چند نفر نیست ، هویت ایرانی دارای تنوع بسیار زیبای قومی، مذهبی و دینی است که باید به مجموع آن توجه کرد.

روحانی گفت: البته همه این تنوع های زیبا زیر چتر واحد ایرانیت و اسلامیت جمع خواهد شد اما باید به ذائقه همه آن توجه کرد .

وی با طرح این پرسش که چرا اکنون کالاهای فرهنگی مصرف ندارد؟ افزود: این کالاها یا گران است یا اگر ارزان است بر اساس ذائقه مردم تولید نشده بلکه به گونه ای عمل شده است که جذب و جلبی برایش وجود ندارد.

روحانی گفت: در موضوع ایرانیت نیز با این همه مفاخر و مشاهیری که داریم باید بدانیم این مفاخر نه فقط برای ایرانیها بلکه برای همه فارسی زبانان به خوبی معرفی شوند تا دنیا آنان را بشناسند و ما بتوانیم از آنان به عنوان سفیران فرهنگی و برای فعالیت دیپلماسی عمومی بهره برداری کنیم که متاسفانه کمتر از آنان استفاده می شود.

این نامزد انتخابات ر یاست جمهوری همچنین گفت: فرهنگ جهانی نیز از موضوعات مطرح است که نمی توان به آن بی اعتنا بود زیرا به هر حال در دنیایی زندگی می کنیم که تعامل و ارتباطات در سطح وسیع وجود دارد.

وی تاکید کرد: باید با توجه به فرهنگ جهانی بتوانیم برنامه ریزی و هویت خود را در دنیای رقابت فرهنگی حفظ کنیم.

در ادامه آقای **قالیباف** گفت: نکته خاصی درباره اظهارات آقای ولایتی ندارد.

اما **رضایی** در نوبت خود گفت: اشاره شد به خانواده و آموزش و پرورش اما جا داشت آقای ولایتی بگوید که آیا امروز در خانواده های ما آرامش هست یا خیر و اگر نیست، مشکل چیست؟

وی افزود: معلمی که بعد از ۲۶ سال خدمت، ماهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد که از آن میزان، دو سومش هم به دلیل گرانی ها آب رفته است، وقتی می رود سر کلاس، روی  تخته معادله فیزیکی می نویسد، اسم پسر خودش را هم در معادله می نویسد ، چون ذهنش درگیر مشکلات خودش است.

رضایی گفت: شما بفرمایید آیا بالاخره مساله اقتصاد در مساله فرهنگ چه میزان اثر دارد؟

در ادامه آقای **غرضی** از آقای ولایتی پرسید: آیا تهاجم فرهنگی توانسته است در فرهنگ ایران نفوذ کند؟

عارف هم در اظهارنظر خود گفت: بحثی که دکتر ولایتی مطرح کرد در نهایت به ضرورت ارتقای فرهنگ و ارایه الگوهای فرهنگی جهت پاسداری از هویت اسلامی به خصوص در خانواده رسید.

وی افزود: به نظر می رسد هیچ راهی برای ارتقای فرهنگ خانواده، جز تولید نداریم؛باید آثار فرهنگی و هنری فاخر تولید کنیم تا مردم و جوانان ما به سمت تولید خارج از کشور نروند.

این نامزد ریاست جمهوری گفت: متاسفانه تا به حال برای مقابله با تهاجم فرهنگی فقط صورت مساله را پاک کرده‌ایم. جمع کردن آنتن ماهواره که البته قانون هست، اما از نظر فرهنگی متاسفانه می بینیم پس از اقدام نیروی انتظامی، دوباره آنتن ها برپا می شود یعنی به مردم تمرد از قانون را یاد می دهیم.

این نامزد ادامه داد: کاهش پهنای باند و فیلتر کردن راهکارهایی نیست که بتوانیم به جواب برسیم. باید به اهل فرهنگ و هنر اعتماد کنیم تا به خلق آثار ارزنده برسند.

وی گفت: مثالی می زنم، ربنای استاد شجریان چه تاثیر فرهنگی را در جامعه ما داشته است. تقریبا همه خانواده ها آرزو می کنند، روزه خود را با صدای شجریان و ربنایش افطار کنند. این اثر سازنده و مفید یک خلق هنری است.

**عارف** افزود: نگاهی که ما داریم این است که بیاییم پیشخوان فرهنگی را تقویت کنیم یعنی کالاهای فرهنگی فراوان با کیفیت بالا را داخل کشور خلق کنیم. برای اینکه تهاجم فرهنگی را مقابله کنیم، باید تولید داشته باشیم؛ تولید صنایع فرهنگی با کیفیت بالا و هیچ راهی جز اعتماد به فرهنگیان و اهل هنر برای این تولید نیست.

وی گفت: اگر بتوانیم با اعتماد به فرهنگیان، نظام صنفی را بر تولید فرهنگی حاکم کنیم، ان شاالله می توانیم در جهت ارتقای فرهنگ دینی و هنرمان گام های بلند و اساسی برداریم

**جلیلی** در اظهار نظر در مورد صحبت های آقای ولایتی گفت: من یک نکته را در مورد صحبت های آقای ولایتی تأیید می کنم و آن ظرفیت بالای فرهنگی اسلامی ماست.

وی اضافه کرد : دوستانی که نگران اوضاع فرهنگی هستند نباید پهنای باند فرهنگ ما را کم ببینند ظرفیت های فرهنگی ما خیلی بالاست و نباید در موضوعات کوچک آن را محدود کرد در دفاع مقدس ، پیروزی انقلاب اسلامی و در سایر عرصه ها ظرفیت های بالای فرهنگی وجود دارد که باعث افتخار ماست و باید از آنها استفاده کرد.

وی گفت: مشکلی که وجود دارد آن است که عده ای می خواهند انحصار یک بخشی از فرهنگ را در قالب سلیقه خاص خود ببینند در حالی که در حال حاضر ما شعرای خوب ، رمان نویسان خوب ، تاریخ دانان خوب و در مجموع ظرفیت های فرهنگی بالایی داریم که باید آزاد شود.

**ولایتی** نیز در جمع بندی صحبت های خود گفت: نکاتی که باید به صحبت های من اضافه می شد توسط دیگر نامزدان اضافه شد. ما باید اخلاق محور باشیم و در عمل باید به فرهنگ ایرانی – اسلامی عمل کنیم.

وی با ذکر حدیثی از امام صادق (ع) گفت: نباید فقط در مسائل فرهنگی صحبت کنیم بلکه رفتار ما به عنوان رئیس جمهور ، وزیر و دیگر مسئولان باید متخلص به ایرانی – اسلامی بودن باشد.

ولایتی گفت: فرهنگ باید مردمی باشد و در فرهنگ مقاومتی نظیر اقتصاد مقاومتی مردم باید متصدی امور باشند و دولت فقط باید از طریق اختصاص بودجه مناسب حمایت کند.

وی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را غلط دانست و افزود: در صورت احیاء این سازمان و در قالب ارائه برنامه به مجلس حتماً جایگاه رفیعی به فرهنگ اختصاص پیدا می کند.

ولایتی ادامه داد: در مدیریت فرهنگی باید کار فرهنگ ، سینما و ورزش را به اهل آن سپرد و نباید نگاه سیاسی باشد.

وی تاکید کرد: در مورد تهاجم فرهنگی باید گفت تهاجم فرهنگی وجود دارد اما درمان آن فقط فیلتر کردن نیست بلکه مصون سازی خانواده است به صورتی که ارزش های ایرانی – اسلامی احیاء شود و از این طریق خانواده ها در مقابل تهاجم فرهنگی مصون شوند و در پزشکی نیز پیشگیری بهتر از درمان است.

ولایتی در خاتمه صحبت های خود دعایی از امیرکبیر را قرائت کرد که در آن امیرکبیر با ادبیاتی خاضعانه از خداوند می خواهد توفیق بازگشایی گره مردم را به او بدهد. 

 

 جهت مشاهده فیلم این بخش از مناظره می‌توانید از لینک ذیل استفاده نمایید.

 

فیلم رویکردهای فرهنگی و اجتماعی ولایتی و نقد سخنان وی 

محمد باقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری به تشریح برنامه ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خود پرداخت.

 

قالیباف مناظره دوم

قالیباف مناظره دوم

محمدباقر قالیباف با حضور در جایگاه به پرسش مجری درباره رویکردها و نگاهش به برنامه های فرهنگی پاسخ داد.

وی گفت: رویکرد و نگاهم این است که معتقدم هر کشوری مهمترین موضوع فرهنگی اش استقلال و عزت است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: انقلاب اسلامی زمانی که به پیروزی رسید استبداد و دشمن را کنار زد و به استقلال دست یافت اما آیا حفظ این استقلال نیاز به اقدامات پایدار فرهنگی ندارد؟

نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: کشوری می تواند استقلال خود را حفظ کند که ملتش مولد باشد.

قالیباف افزود: زمانی که کشوری تولید قدرت، ثروت، معرفت و منزلت کند، در آن صورت استقلالش نیز حفظ می شود، از آن جمله استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی گفت: فلسفه نظام اسلامی، حفظ و رشد تعالی انسان هاست و اگر اقدامات رفاهی نیز صورت می گیرد وسیله رسیدن به تعالی انسان ها باشد.

قالیباف افزود: خدا در آفرینش انسان، انسانیت و آزادگی را به او بخشید بنابراین انسان در رسالتش باید آزادی و انسانیت را حفظ کند، بنابراین حفظ انسانیت و آزادگی؛ اساس کار فرهنگی یک دولت است که برای موفقیت این امر باید نگاه جامعه محور داشته باشیم به گونه ای که در سیاست، مردم سالاری، در اقتصاد؛ عدالت اجتماعی و در فرهنگ؛ معنویت و اخلاق محور کار ما باشد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: واقعاً فرهنگ در کشور ما مظلوم است و حق فرهنگ  در سیاست، اقتصاد و اجتماع مشخص و ادا نشده است که در صورت پیروزی ام در جهت رفع این مظلومیت اقدام خواهم کرد.

قالیباف گفت: امروز باید در حوزه فرهنگ، اساتید، علما، دانشگاهیان، مساجد و هنرمندان و نویسندگان را محور فعالیت فرهنگی بدانیم چرا که از این محور فرهنگی می توان به نتیجه رسید تا بتوانیم کار ماندگار صورت دهیم.

**محسن رضایی** درباره سخنان آقای قالیباف گفت : جناب آقای قالیباف درباره منزلت اجتماعی و فرهنگی هنرمندان و ورزشکاران و صاحب نظران و همه اصحاب تولید فرهنگ صحبت کردند. ایشان باید بگویند این منزلت اجتماعی را چگونه تقویت خواهند کرد .

**غرضی** نیز این سوال را از قالیباف مطر

ح کرد: آیا فرهنگ بر سیاست تاثیر گذار است یا سیاست برفرهنگ.

**عارف** در نقد سخنان قالیباف گفت : فرمودید فرهنگ اساس کار یک دولت است آیا شما در شهرداری هم با همین رویکرد جلو رفته اید؟ آیا معماری شهر تهران با رویکرد  معماری اسلامی ایرانی است ؟

وی افزود : در نزدیکی منزل ما باغی وجود داشت که حدود ۲۵۰۰ متر مساحت داشت و در آنجا درختانی بود که در حال خشک شدن بود .

عارف افزود : من به یکی از دوستانم که در شهرداری بود تماس گرفتم و نگرانی خودم را از این بابت به او گفتم ، بعد از مدتی وی تماس گرفت و گفت ما کنترل کرده ایم و این مکان باغ می ماند اما متاسفانه در همین مکان دو برج ساخته شد .

عارف افزود : رویکردی که شما فرمودید و با عملکردی که شهرداری داشته یکی نیست البته این رویکرد فقط به دوره مدیریت شما در شهرداری مربوط نمی شود .

در ادامه **سعید جلیلی** گفت : درباره اظهارات آقای قالیباف صحبتی ندارم.

**علی اکبر ولایتی** گفت : سوالم از آقای قالیباف این است که مشکلات  شهر تهران از قبل بوده است شما برای  معماری ایرانی اسلامی این شهر چه طرحی دارید .

**غلامعلی حداد عادل** هم گفت : در صحبت های آقای  قالیباف به این اشاره شد که اهل فرهنگ وهنر از نظر زندگی هم تامین شوند من این نکته را مهم می دانم و معتقدم اگر می خواهیم در جامعه فرهنگ و هنر توسعه ، رشد و پیشرفت د اشته باشد باید کاری کنیم که اهل فرهنگ وهنر بتوانند همه وقت و وجودشان را صرف آفرینش کار فرهنگی و هنری بکنند و از تامین زندگی اطمینان خاطر داشته باشند .

وی با تاکید بر اینکه در دولت آینده به این موضوع توجه شود افزود : باید کاری کنیم یک نقاش ،‌یک مترجم ، یک نویسنده بتواند به کمک اندیشه و ذوقش یک زندگی قابل قبول داشته باشد اما متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد و علت آن این است که هنر و فرهنگ را جدی نمی گیریم  .

حداد عادل افزود : از نظر (ما) فرهنگ، مانن

د سبزی خوردن سر سفره است که اگر باشد خوب است و اگر نبود هیچ اتفاقی نمی افتد .

وی افزود : نگاه مدیران جامعه ما به مسائل فرهنگی یک نگاه فرعی ، تشریفاتی و ذوقی است.این تلقی وجود دارد که عده ای بیکار  سراغ کار هنری و فرهنگی رفته اند ؛ باید برای این فکری کرد .

حداد عادل گفت : بنده در نظر دارم برای اقتصاد فرهنگ یک فکر اساسی بکنم .

**روحانی** در نقد سخنان قالیباف گفت : فرهنگ را باید بالاتر از این ببینیم چون اقتصاد یا سیاستی نداریم که در متنش فرهنگ نباشد و فرهنگ همان باورها و ارزش ها و رفتارهاست و همه جا باید سایه زیبای فرهنگ را لمس کنیم.

وی توجه به معرفت و فرهنگ را مهم خواند و افزود: کمبود جامعه ما مسئله منزلت است و همه اقشار از کارگر و معلم و کسبه و دانشجو خواهان منزلت اند.

روحانی مشکل را در این خواند که به جای حاکم کردن فضای فرهنگی، فضای امنیتی را حاکم می کنیم.

وی با انتقاد از برگزار نشدن کرسی های آزاد اندیشی برای دانشجویان، تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه را یادآور شد و گفت: مقام معظم رهبری بارها بر تشکیل کرسی های آزاد اندیشی تاکید کردند اما این موقعیت برای دانشجویان فراهم نشده است.

روحانی ابراز امیدواری کرد فضایی فراهم شود که همه به ایرانی و مسلمان بودن خود افتخار کنند.

در ادامه مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری **محمد باقر قالیباف** گفت: معتقدم فرهنگ مهمترین قدرت ملی ماست و منابع انسانی ما مهمتر از نفت و گاز ما هستند پس حتما دولت آینده با نگاه بنده بر این موضوع تاکید دارد که نیروی انسانی کجاست؟

وی افزود: نیروی انسانی در مدارس ، د

انشگاه، مساجد، حوزه های علمیه و هنرمندان هستند.

قالیباف با اشاره به این که فرهنگ ما مظلوم است گفت:‌ تا کسری بودجه به وجود می آید اولین کاری که می کنند از بودجه فرهنگ را کم می کنند، اگر این پایه قدرت ملی ماست که بنده معتقدم هست این قول را می دهم هرگز چنین اتفاقی در دولت من نیفتد چون این موضوع پایه اصلی قدرت ماست.

نامزد یازدهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به اینکه باید رویکردها را اصلاح کنیم افزود: یعنی اینکه دولت باید بداند نمی تواند دست و پای فرهنگ را اینقدر بزرگ کند که برود در حریم شخصی مردم.

وی ادامه داد: دولت باید توجه کند که فرهنگ سفارشی نیست که سفارش دهد برای او در بیاورند و دولت باید بداند اگر نگاه امنیتی به فرهنگ انداخت فرهنگ را از بین برده و تضییع کرده است.

قالیباف با بیان اینکه دولت باید سعه صدر داشته باشد افزود: آفرینش های  انسانی ما در حوزه مسائل هنر و فرهنگ وقتی اتفاق بیفتد ممکن است خطایی نیز در آن بوجود آید و نباید با یک خطای کوچک اعتماد به نفس و تکیه مان را به خرد جمعی هنرمندان  و اصحاب نویسندگان و اصحاب هنر کنار بگذاریم و با آنها برخورد قهری کنیم، این رویکردها را باید کنار بگذاریم.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ آن نکته ای را که آقای روحانی اشاره کردند فرهنگ را اینقدر تقلیل ندادم که وقتی می گوییم منزلت یعنی اینکه ما باید پیوست فرهنگی بگذاریم ، اگر نگاه فرهنگی باشد بنده شهردار تهران هستم و باید به مردم بگویم این پروژه کی تمام می شود؟ و برای مردم حرمت و احترام قائل شوم و اگر زیر پای آنها را برای بهسازی پیاده رو خراب کردم از آنها عذرخواهی کنم و بگویم که ظرف مثلا ده روز آن را درست می کنم.

وی با اشاره به اینکه شهر تهران ۵۰ سال بدون طرح تفصیلی بود افزود: شهر تهران امروز در مدار قانون اداره می شود و هیچ برج و ساختمانی بدون کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی که مصوب شورای عالی شهرسازی است ساخته نمی شود.

قالیباف ادامه داد: شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حوزه شهرسازی هیچ مسئولیتی ندارد بلکه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در واقع اسناد بالادستی نیامدند که بگویند که نمای ساختمان را چگونه بسازیم بنابراین هر فردی هر طور که می خواهد می سازد و ما قانونا نمی توانیم جلوی او را بگیریم.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جم

هوری گفت:‌ مدار قانون را دنبال می کنیم و از قضا در شهرداری تهران همه تاکید ما بر این بود که شهرداری را از یک سازمان خدماتی تبدیل به یک نهاد اجتماعی و فرهنگی بکنیم و آثار آن را در شهر می بینیم که هم پل و هم راه می سازیم و هم فعالیت فرهنگی از جمله مسجد ، مدرسه، دانشگاه و خوابگاه می سازیم.

وی ادامه داد: امروز شهرداری تهران بیشترین حمایت را از خانه هنرمندان و خانه سینما  می کند.

 

جهت مشاهده فیلم این بخش از مناظره می‌توانید از لینک ذیل استفاده نمایید.

 

فیلم رویکردهای فرهنگی و اجتماعی قالیباف و نقد سخنان وی 

سید محمد غرضی نامزد ریاست جمهوری به تشریح برنامه ها و روی

کردهای اجتماعی و فرهنگی خود پرداخت.

غرضی مناظره دوم

غرضی مناظره دوم

سید محمد غرضی با گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حادثه  ۱۵ خرداد ، شهادت امام هفتم را تسلیت گفت و بعد از آن نیز درگذشت مرحوم آیت الله طاهری را تسلیت گفت.

وی گفت : فرهنگ آن چنان تعریف می شود که انعکاس زندگی مردم در دستاوردهای خودشان است.

غرضی افزود:  فرهنگ نه تحمیلی است ، نه تزریقی است و نه می تواند توسط سیستم های بیرونی تحت تأثیر قرار بگیرد و مردم در طول تاریخ فرهنگ خود را خود ساختند و تمام زندگیشان را تأمین می کنند.

وی گفت: آن چنان که ابن خلدون گفته است وقتی مهاجم به کشوری حمله می کند اولین کسانی که با فرهنگ مهاجم می سازند ، دارای امتیازات زیادی هستند که از سوی حکومت به آنها اعطا می شود.

غرضی افزود: وقتی روسیه در کشور ما حاکم شد عده ای به سمت فرهنگ روسیه  و پس از آن عده ای به سمت فرهنگ انگلیس رفتند و بعضی ها هم به سمت فرهنگ فرانسه رفتند ولی مردم جایگاه خود را نگاه داشتند.

وی گفت: این که تصور شود فرهنگ را می توان با دولت ها تغییر داد و این که فرهنگ دستاویز قدرت سیاسی قرار بگیرد و فرهنگ ،‌ مفعول جریان های سیاسی قرار بگیرد تصوری غلط است.

غرضی گفت: مردم بعد از شکست هایی که در دوره های مختلف تاریخی خورده اند ،‌ایستاده اند آن چنان که در مشروطه ایستاده هر چند که به زحمت افتاده اند و فرهنگ آنها تداوم پیدا کرد.

وی افزود: مردم بعد از هر شکستی ایستادند و از فرهنگ خود دفاع کردند ان چنان که در مشروطه ایستادند و بعد از ان ملی شدن صنعت نفت حاصل شد و در مقابل کودتای ۲۸ مرداد ایستادگی کردند و ۲۲ بهمن حاصل شد

وی افزود: هرگاه فقر حاکم شود مردم جمع می شوند و وقتی غنا

حاصل شود آن وقت هنر جریان پیدا می کند.

 **عارف**: عرض خاصی ندارم.

**جلیلی** بعد از صحبت های غرضی گفت: اگر توجه دقیق به موانع فرهنگی نداشته باشیم دچار خطا می شویم.

وی افزود: آقای روحانی مثال خوبی زد در سال ۸۰ که مقام معظم رهبری بحث جنبش نرم افزاری، کرسی های آزاداندیشی و مناظرات را مطرح کردند سوال اینجاست که اگر می گوییم فضای امنیتی، چرا آن چهار سال این کارها انجام نشد؟ در چهار سالی که آقای روحانی مسئول امنیتی کشور بودند.

جلیلی گفت: نمی خواهم بگویم تقصیر ایشان بوده بلکه اگر آسیب شناسی غلط داشته باشیم از اصل موضوع غافل می شویم.

**ولایتی**: من صحبت خاصی ندارم.

**حدادعادل** هم گفت: این موضوع که فرهنگ

به مردم تعلق دارد و دولت ها نباید فرهنگ را تزریق کنند درست است و من آن را قبول دارم.

وی افزود: من هم تاکید می کنم که مردم سرچشمه فرهنگ هستند.

حدادعادل گفت: اگر حکومتی برخاسته از مردم نباشد راه فرهنگی مغایرت با مردم را در پیش می گیرد مانند آنچه قبل از انقلاب داشتیم و مردم اعتقادات اسلامی داشتند اما حکومت ، فرهنگی مخالف داشت به همین خاطر مردم فرهنگ خود را حفظ کردند.

وی افزود: البته در آن زمان طوفان بود اما مردم چراغ فرهنگ را ولو در پستوی خانواده و در پناه دست های خود این اعتقادات را حفظ کردند.

حدادعادل گفت: انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام، فرهنگ های مردمی محفوظ مانده در خانواده ها را به خیابانها و جامعه آورد و دولتی براساس فرهنگ مردمی بوجود آورد.

وی افزود: جایی که دولت برآمده از مردم باشد مغایرت بین فرهنگ و مردم و فرهنگی که دولت می خواهد ترویج کند نیست و این نعمتی است که ما به برکت انقلاب و خون شهدا از آن برخوردار هستیم.

**حسن روحانی** نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به توضیحات آقای غرضی گفت: نمی خواستم صحبتی کنم اما آقای جلیلی نکته ای گفت که لازم دیدم توضیح دهم.

حسن روحانی مقایسه فضای دانشگاه های امسال و این روزها را با سال های۸۲ و۸۳ بدون جهت دانست و گفت: حالا کجا و آن وقت کجا.

وی در توضیح وضع دانشگاه های این روزها بر اساس تقسیم بندی خود گفت: چقدر استاد بازنشسته شده اند؟ چقدر افراد اخراج شده اند؟ و چه فضای سختی برای مردم بوجود آورده اند؟ در حالی که سال های ۸۲ و ۸۳ کاملا متفاوت بود.

وی افزود: در سال های۸۲ و ۸۳ که خود آقای جلیلی هم می داند و مدارکش نیز است تمام اقدامات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در آن روزها داشته برای رفاه حال دانشجویان بوده است.

وی گفت: ما جلسه مفصلی داشتیم و از قوه قضائیه نیز دعوت کردیم و گفتیم تمام دانشجویانی که برایشان پرونده درست شده است باید این پرونده ها از بین برود و در این مورد استدلال و قوه قضائیه را قانع کردیم تا این پرونده ها را کنار بگذارد تا دانشگاه فضا

ی بهتری یابد.

وی افزود : در زمینه کرسی های آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری فرمودند ما وظیفه داریم تا فضای لازم را در دانشگاه ها برای ایجاد این کرسی ها به وجود آوریم.

**قالیباف**: نظری ندارم.

در ادامه مناظره، آقای **محسن رضایی** با بیان اینکه آقای غرضی بهتر بود در باره هنر و ورزش و مسائل اجتماعی هم صحبت می کردند گفت: موضوع تنها مسائل فرهنگی نیست مسائل هنر و ورزش و مسائل اجتماعی هم نباید مغفول واقع شوند.

در ادامه این مناظره آقای **غرضی** سه دقیقه فرصت داشت تا به سؤالات سایر نامزدها پاسخ گوید.

آقای غرضی گفت: هر دولتی که بخواهد فرهنگ خود را بر جامعه تحمیل کند اعم از اینکه نرم افزار باشد یا سخت افزار  محکوم به شکست است.

وی با اشاره به شکست فراماسونها در دوره مشروطه ، شکست رضاخان در کشف حجاب و شکست  محمدرضا پهلوی در تزریق فرهنگ خود افزود: این دولت ها هستند که باید تابع جامعه باشند.

غرضی با اشاره به اینکه دولتها باید تابع فرهنگ عامه باشند گفت: عموم مردم هستند که زندگی سازند.

وی افزود: زندگی تحت تأثیر اوامر حکومتی ، اوامر حکومتی را نابود می کند.

غرضی با اشاره به اینکه باید صاحبان سه مقوله رسانه، ورزش و سینما را موظف به ایجاد  سازمانهای غیردولتی مناسب کرد گفت: انها با این اقدام باید از یک طرف روابط خود را با جامعه تعریف کنند و از طرف دیگر با دولت تعامل داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اداره کشور به صورت بخشی غیرممکن است گفت: فرهنگ اصلاً بخشی نیست به خصوص اینکه موضوع برای ارتقاء زندگی مردم باشد.

غرضی گفت: هنر وقتی

موفق می شود که بتواند موجب ارتقای فرهنگی شود و اگر قرار باشد هنر زیر سلطه فرهنگ بماند به هیچ جا نمی رسد.

غرضی با اشاره به اینکه تمام زندگی و نیز ارزش افزوده، هنر است گفت: تمام زندگی عبارت از این است که بتوانیم ارتقاء لازم را به زندگی مردم برگردانیم نه اینکه ما فاعل باشیم.

وی همچنین گفت: باید دید که چه چیزی در کشور خواهان دارد و مردم چگونه از آن استقبال می کنند.

وی افزود: وقتی که آمدیم ورزشها ، فیلمها ، تأسیسات رسانه ای را به زعم خودمان به جامعه تزریق کردیم همان چیزی می شود که در مشروطه ، دوره رضاشاه و دوره محمدرضا شاه اتفاق افتاد.

غرضی افزود: وقتی قدرت سیاسی از مردم شکل می گیرد باید تابع فرهنگ عام مردم باشد نه اینکه خودش شرم داشته باشد که بگوید این کار و آن کار باید انجام شود و تمام اینها محکوم به شکست است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: هیچ دولتی از مشروطه تا حال توان استقامت در مقابل فرهنگ مردم را نداشته است.

وی افزود: اگر خدای ناکرده دولتی دروغ گفته ، تحمیلی انجام داده و خواسته گروهی را بر گروه دیگر تحمیل کرده  و خواسته چیزی را تزریق کند محکوم به شکست شده است آن دولت رفته ولی فرهنگ مردم تثبیت شده است.

غرضی همچنین گفت: تهاجم فرهنگی به این علت از بین رفت که فرهنگ عامه تثبیت شد.

 

جهت مشاهده فیلم این بخش از مناظره می‌توانید از لینک ذیل استفاده نمایید.

 

فیلم رویکردهای فرهنگی و اجتماعی غرضی و نقد سخنان وی 

غلامعلی حدادعادل نامزد ریاست جمهوری به تشریح برنامه ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خود پرداخت.

 

حداد عادل مناظره دوم

حداد عادل مناظره دوم

غلامعلی حداد عادل نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: فرهنگ در جامعه مانند روح در پیکر، شخصیت برای فرد و در جامعه شخصیت برای ملت است.

حداد عادل در ادامه دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری افزود: در اینکه فرهنگ با اقتصاد و سیاست مرتبط است بحثی نیست اما اکنون اینجا آمده ایم تا درباره فرهنگ سخن بگوییم و نمی شود به جای آن، یکسره درباره اقتصاد یا سیاست صحبت کنیم.

وی هویت هر جامعه را متکی به فرهنگ آن دانست و گفت: فرهنگ ما اسلامی است، مردم ایران از دیرباز و قبل از اسلام نیز خداپرست بودند پس ما باید فرهنگ اسلامی و باور به خدا را اساس قرار دهیم، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و قرآن مجید نیز بر آن تأکید دارد.

حداد عادل با بیان اینکه باید بر اصالت فرهنگ اسلامی و ایرانی تأکید کنیم افزود: در دولت آینده تلاش خواهم کرد نسل جوان، فرهنگ خود را بشناسد، احساس هویت کند و با افتخار به فرهنگش؛ به مسلمانی و ایرانی بودن در برابر دنیا سرش را بالا بگیرد.

وی گفت: نخستین کلمه و شعار انقلاب اسلامی «استقلال» بوده است، پس اگر در فرهنگ استقلال نداشته باشیم، در عرصه سیاست، اقتصاد و هیچ امر دیگری نیز استقلال نخواهیم داشت.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: فرهنگ در جامعه باید مانند آبشاری از بالا به پایین سرازیر باشد و همه را دربر گیرد تا همه جا نشاط ایجاد کند.

حداد عادل گفت: فرهنگ مانند جان است

، ممکن است دیده نشود اما هر کس هر چه می بیند با جان می بیند.

وی افزود: پس این مهم است که ما در برابر تهاجم فرهنگی وقتی می توانیم مقاومت و مهاجم را دفع کنیم که فرهنگ خود را بشناسیم.

حداد عادل گفت: داشتن فرهنگ مستقل در نظرم به معنی ستیزه کردن با دیگران و جهان و به مفهوم نفی ارزش های فرهنگ های دیگر نیست اما اگر ما در اختیار خودمان سرمایه نداشته باشیم نمی توانیم با دیگران داد و ستد کنیم.

وی افزود: ما وقتی می توانیم رابطه منطقی با دیگر فرهنگ ها داشته باشیم که فرهنگ خود را شناخته باشیم و بفهمیم که هستیم، احساس خودی کنیم که چه می دهیم و چه می گیریم.

در نقد سخنان آقای حدادعادل، روحانی و رضایی اعلام کردند نظری ندارند؛ اما آقای غرضی در نوبت خود پرسید: آقای دکتر آیا فرهنگ ایران در منطقه نسبت به همسایگان خود معرفتی عمل کرده ، ذلیلانه یا اثرگذار بوده است؟

عارف هم سوالی درباره برنامه چهارم توسعه مطرح کرد و گفت: به نظر شما راهکار اجرایی کردن آن چیست؟ قانون برنامه چهارم را شما سال ۸۳ ابلاغ کردید، بخش توسعه فرهنگی ابتدا در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد بعد جلسه ای تشکیل شد که روسای فرهنگستان های هنر و ادب هم شرکت داشتند و مرحوم دکتر حبیبی هم تلاش خوبی کردند.

وی افزود: احکام خوبی در شورای توسعه فرهنگی در قانون برنامه چهارم بود. دو سه بند را می خوانم که بفرمایید چگونه می‌توان آن را اجرایی کرد. شما رییس کمیسیون فرهنگی بودید. آیا پیگیری‌هایی شد؟.

عارف سپس بندهای الف و ب ماده ۱۰۴ این قانون را که درباره اصلاح قوانین و مقررات برای گسترش مشارکت مردم در امور فرهنگی و تاسیس صندوق غیردولتی ضمانت برای حمایت از تولید کالاهای فرهنگی است و همچنین بندهای الف و ب ماده ۱۱۶ این قانون را درباره تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ، اصلاح قوانین مطبوعات و سه سال بیمه بیکاری برای اصحاب فرهنگ خواند و پرسید: آقای دکتر چرا این احکام خیلی خوب که می‌توانست وضع اصحاب فرهنگ و هنر را بهتر کند، اجرایی نشد؟

جلیلی هم با بیان اینکه از بحث های مطرح شده در سخنان حداد عادل استفاده کرده، به اظهارات پیشین آقای روحانی برگشت و گفت : فقط یک نکته راجع به فرمایش روحانی عرض کنم. فرمودند این همه کارها را کردند، اساتید هم بودند، بازنشسته نشده بودند؛ برای دانشجوها هم آن همه تمهیدات در نظر گرفتند ، پس چرا فضای فرهنگی در شکل صحیح برای کرسی‌های مناظره و آزاداندیشی شکل نگرفت؟ این را عرض کردم تا دچار اشتباه نشویم.

ولایت

ی هم گفت: خواهشم از آقای دکتر حداد این است که درباره پیشرفت کار فرهنگستان ها که باید نقش اساسی در کار توسعه علم و در فرهنگستان ادب در حوزه ادب و فرهنگ ایرانی داشته باشند، پیشنهادی برای دولت آینده دارند تا آثار مثبت تر و جدی تری در رابطه با فرهنگستان‌ها داشته باشیم.

وی ادامه داد: از جمله خود بنده که عضو فرهنگستان علوم پزشکی هستم ، همین مشکلات را بر سر راه اعمال نظر دیدگاه های فرهنگستان که بالاترین مقام علمی و آکادمیک در کشور هستند، در فرهنگستان علوم پزشکی مشاهده می کنم.

حداد عادل در پاسخ به پرسش آقای غرضی گفت: فرهنگ ایرانی و به ویژه فرهنگ اسلامی ایرانی بسیار تأثیرگذار بوده و در منطقه تأثیر زیادی داشته است و فرهنگ والایی با مفاهیم خود توانسته است اثر بگذارد.

وی افزود: یکی از فرهنگ شناسان کشورهای همسایه از ترکیه تاکید می کند که منزلت فرهنگ ایرانی در جهان اسلام مانند منزلت فرهنگ یونانی در اروپاست که قوت تأثیر فرهنگ ایرانی را نشان می دهد.

حداد عادل در پاسخ به پرسش های عارف هم گفت: برخی قوانین و موارد قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هشتم به ویژه در قانون مطبوعات با توجه به رشد فناوری های نوین اصلاح شد و کارهای زیادی در کمیسیون فرهنگی انجام دادیم که فرصت تبیین کامل آن نیست.

وی افزود: اشکال ما به برنامه چهارم بنیادی بوده و بسیاری از موارد آن در مجلس اصلاح شده است.

حداد عادل گفت: حتی کتاب قانون برنامه چهارم در آن زمان از سوی سازمان برنامه و بودجه چاپ شده بود که آن قدر شوری آن حتی برای آشپز معلوم شد که آن را جمع آوری کردند.

وی افزود:‌ اشکالات اساسی به مبانی این برنامه وجود داشت که اگر فرصتی فراهم شود همه این موارد برای اطلاع جنابعالی  خواهم گفت.

وی در پاسخ به پرسش ولایتی هم گفت: فرهنگستان ها و از جمله فرهنگستان زبان و ادب فارسی که بنده هم در آنجا افتخار خدمتگزاری دارم و همچنین فرهنگستان علوم پزشکی و هنر نقش راهبردی در کشور دارد و باید راهبردها را در این حوزه ها مشخص کنند تا دستاوردهای آن در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی ، جامعه دانشگاهی و علوم پزشکی و اهل ادب قرار گیرد.

حداد عادل گف

ت: درباره زبان فارسی هم باید تلاش های جدی صورت گیرد و درباره پیوند زبان فارسی و فرهنگ اسلامی در زمان مناسب توضیح خواهم داد.

 

جهت مشاهده فیلم این بخش از مناظره می‌توانید از لینک ذیل استفاده نمایید.

 

 

فیلم رویکردهای فرهنگی و اجتماعی حداد عادل و نقد سخنان وی

سعید جلیلی نامزد ریاست جمهوری به تشریح برنامه ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خود پرداخت.

 

جلیلی مناظره دوم

جلیلی مناظره دوم

سعید جلیلی به پرسش مجری برنامه مناظره درباره رویکردها و رئوس برنامه های فرهنگی در دولت آینده اش پاسخ داد.

آقای جلیلی با گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و حرکت بزرگ امام خمینی گفت: آنچه مزیت نسبی ماست فرهنگ است.

وی افزود: امام با تکیه بر قدرت فرهنگی توانست این حرکت بزرگ را شروع کند و اگر برای ما تولید قدرت ، عزت و پیشرفت شد مبتنی بر این حرکت بود چرا که امام جنگ افزار و حزب نداشت و از ظرفیت فرهنگی توانست این همه پیشرفت و عزت برای ملت ما خلق و ایجاد کند .

جلیلی گفت: فرهنگ موضوعی در کنار سایر مقولات نیست بلکه فضای تنفسی ای است که بر همه مقولات مانند سیاست، اقتصاد و اجتماع حاکم است و اگر بتوانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم خود به خود قدرت ایجاد کرده ایم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در همین زمینه مثالی زد و گفت: مثلا در راهنمایی و رانندگی، اثر کار فرهنگی بیشتر از یک قانون است و اگر بتوان از این نگاه در مسائل دیگر هم استفاده کرد قدرت فرهنگی کشور در بسیاری از زمینه ها در خدمت ملت توسعه خواهد یافت.

وی یادآور شد: در دفاع مقدس ، فرهنگ تفکر بسیجی بود که پیروزیها را برای ما رقم زد و در مسئله هسته ای نیز فرهنگ استکبارستیزی و استقلال طلبی ظرفیت بزرگی برای کشورمان ایجاد کرد.

جلیلی تاکید کرد: اگر می خواهیم این قدرت و ظرفیت را بخوبی استفاده کنیم باید آن را دقیق بشناسیم و این نیاز به مبانی عمیق و شناخت صحیح از مبانی فرهنگ کشور ما دارد.

وی گفت: رئیس جمهور باید فهم صحیحی از موضوعات فرهنگی داشته باشد و به همین دلیل است که قانون ابتدا درباره صلاحیت جایگاه ریاست جمهوری می گوید رجال مذهبی و سپس سیاسی چرا که این بدین معناست که رجال مذهبی به عنوان یک عنصر کاملا فرهنگی مطرح هستند تا بتوانند از ظرفیت های فرهنگی کشور برای پیشرفت جامعه استفاده کنند.

جلیلی تاکید کرد: اینکه می گوییم فرهنگ از اقتصاد و یا سیاست جداست اشتباه است و این گونه نگاه بدان معناست که می خواهند بازیهایی در بیاورند که از این ظرفیت استفاده نشود.

وی در اثبات مدعایش در پیوند فرهنگ و سیاست گفت: در امریکا سه فیلم آرگو، نیمه شب و لینکلن ساخته می شود که کاملا در جهت سیاست های ایالات متحده آمریکاست بنابراین اینکه بگوییم هنر تنها در خدمت هنر باشد غلط است .

وی افزود:‌رئیس جمهور و دولت باید بتوانند از ظرفیت های مختلف استفاده کنند که این ظرفیت ها در نرم افزار و سخت افزار فرهنگی بسیار مهم است و باید نرم افزار و سخت افزار آن را بشناسند و از همه آنها به عنوان فرصت استفاده کنند.

جلیلی در پایان توجه به عدالت فرهنگی و اقتصاد فرهنگی را برای جامعه در مسائل فرهنگی ضروری دانست.

علی اکبر ولایتی درباره دیدگاه های آقای جلیلی درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: مسائل بسیار خوبی را مطرح فرمودید. نباید یک موضوعی را خلط کنیم؛ اینکه موضوع فرهنگ را سیاست زده نکنیم لابد نظر ایشان هم این نبوده است.

وی افزود: منظور این نیست که فرهنگ و سیاست از هم جدا هستند. سیاست زدگی به معنای اعمال سیاست بعضی افراد است که به دنبال غرض های سیاسی هستند و می خواهند از فرهنگ به عنوان یک ابزار استفاده کنند.

علی اکبر ولایتی با بیان این که نباید این طور باشد گفت: و الا در اسلام همه این اجزا و ارکان اداره و مدیریت جامعه به هم پیوسته است و یک پیوستگی کاملا ارگانیک دارد.

آقای حداد عادل نیز با بیان اینکه قرار بود مناظره ها، مناظره های فرهنگی و اجتماعی باشد گفت: در اینجا اشاره ای به جنبه های اجتماعی می کنم. معتقدم  مهمترین دستاوردی که امروز در جامعه داریم پیوند دولت و مردم و پیوند نظام و مردم است که در اثر وحدت اعتقادی ایجاد شده است.

وی افزود: مردم اطمینان دارند که نظام به اعتقادات آنها معتقد است و به آنها احترام می گذارد.

آقای حداد با بیان اینکه امام (ره) از آن جهت محبوب بودند که مردم می دیدند ایشان به اعتقادات آنها احترام می گذارند گفت: به همین خاطر هم مردم همیشه پشتیبان امام (ره) بودند.

وی افزود: در اثر احساس وحدت نظام و مردم است که نیروهای اجتماعی بسیج می شوند و شکوفایی به وجود می آید. اگر در عرصه های علمی، جوانان و دانشمندان در عرصه علوم هسته ای و سایر رشته ها موفق می شوند به خاطر آن است که نیروها آزاد شده است.

آقای حداد عادل با تأکید بر اینکه جوانان سرمایه هستند و باید آنها را حفظ کنیم تصریح کرد: باید ‌آسیب هایی را که به جوانان می رسد شناسایی کنیم. یکی از مهمترین ارکانی که باید در جامعه ایرانی حفظ شود خانواده است.

وی با اشاره به اظهارات آقای عارف درباره جمع آوری آنتن های ماهواره ای گفت: ببینید برخی از سریالهای ماهواره ای و فیلمهایی که تولید می شود با چه نیتی تهیه می شود؟ بیشتر این سریالها و فیلمها به گونه ای تهیه شده است که بنیان خانواده را ویران کند و خوب است دوستان بگویند که در این باره چه کار باید کرد.

روحانی از جلیلی پرسید: اعتقاد شما در باره برخی که دایره خودی را چنان تنگ می کنند که تنها عده خاص  و گروهی می توانند وارد آن شوند و هرکس مثل خودشان فکر نکند محکوم و حاصل توطئه و طراحی استکبار و صهیونیزم می خوانند چیست؟.

روحانی گفت: برخی معتقدند گفتمان ما به گونه ای نیست که با دنیا تعامل داشته باشیم و بدنبال حذف و کناره گیری از جهان هستند. ما در امور فرهنگی باید بپرسیم چرا فرار مغزها محقق می شود و جاده یکطرفه فرار مغزها درست می شود و درباب تنگ نظری ها هم اگر آقای جلیلی نکته ای دارند بفرمایند.

محمد باقر قالیباف نامزد دیگری بود که با اشاره به یکجانبه نگری ها گفت: طبعا نمی توانیم  با یکجانبه نگری پیشرفت همه جانبه داشته باشیم.

قالیباف دو نگاه بر جامعه را برشمرد و افزود : یکی آنکه جامعه را یک کودک لوث ساده لوح، نگاه می کنند و برخی هم معتقدند جامعه یک موجود رشید بالغ است.

وی با یادآوری تعریف دوم مثال زد و گفت : اگر انگشت در چشم کسی کنیم واکنش نشان می دهد و اگر کرامت بگذاریم هم واکنش نشان می دهد و جنس این دو واکنش با هم متفاوتند.

قالیباف با اشاره به این نکته که در جامعه همبستگی و همدلی وجود ندارد، فقر و فساد و تبعیض و سوء مدیریت  را دلیل  این آسیب خواند و گفت : در حوزه اقتصاد برنامه ما مبارزه با فساد و تبعیض است و می خواهیم به جوانان فرصت های مساوی بدهیم.

وی تاکید کرد: در بحث فرهنگی، بزرگان و متدینان و نویسندگان و نخبگان باید نقش خود را در دولت ببینند و ساختارهای اجتماعی را تقویت کنند.

قالیباف افزود: دولت باید تبلور عینی اراده مردم در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی باشد .

وی گفت دولت باید دست و پایش را جمع کند و بگذارد برای جامعه خرد جمعی حرکت ساز باشد.

قالیباف گزینه پیشرفت را برای جامعه امروز نه یک انتخاب که یک ضرورت خواند و تصریح کرد:اگر با تبعیض و ناهنجاری های اجتماعی و فقر مبارزه کنیم و به قدرت ملی و انر‍ژی بزرگی که مردم با آن در انقلاب و دفاع مقدس پیروز شدند استفاده کنیم، پیروزیم.

آقای رضایی گفت: خوشحال هستیم هر چه جلوتر می رویم دوستان به آسیب شناسی که من کردم نزدیک می شوند.

وی ادامه داد: بنده سه عامل فقر، رفتار دولتمردان و ناتوانی مراکز تصمیم گیری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استفاده از پتانسیل های فرهنگی را عرض کردم اما در بحث برنامه، خوب است آقای جلیلی اشاره به بحث سلامت کنند چرا که سلامت مسئله مهم جامعه ماست، هم سلامت روحی- روانی، هم بسیاری از افسردگی ها که در جامعه ما پیدا شده و هم سلامت جسمانی و مسائل اجتماعی هم مهم است که من در راهکارهای خودم به آن اشاره خواهم کرد.

آقای غرضی هم در ادامه خطاب به آقای جلیلی گفت: آقای دکتر شما هم اکنون موقعیتی دارید که می توانید به این سؤال من جواب دهید که آیا انقلاب اسلامی توانسته به فرهنگ غرب هجوم ببرد و یا برعکس؟

آقای محمدرضا عارف نیز در ادامه گفت: در ارتباط با صحبت آقای حداد و نکاتی که آقای دکتر جلیلی مطرح کردند مطالبی را بیان می کنم.

وی افزود: حرف آقای حداد را قبول دارم که راهکار و مقابله با کانال های غیر اخلاقی، حذف نیست و شیوه هایی وجود دارد که اگر ما نخواهیم اجازه دهیم، عده ای از طریق آن شیوه ها وارد می شوند.

عارف ادامه داد: مثلاً فناوری های روز اجازه می دهد که از طریق فیلترشکن ها، فیلترها را از بین ببرند.

وی تأکید کرد: باید با خلق و تولید آثار خوب، جوان هایمان را تشویق کنیم که به جای آن که به سمت کانال های غیراخلاقی خارج از کشور بروند از کانال های خودمان استفاده کنند و باید با خلق این آثار، جامعه را واکسینه کنیم.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: به همین علت متأسفانه نگاهی که به فرهنگ داریم، نگاه دولتی است و نگاه دولتی که از آقای جلیلی می خواهم آن را توضیح دهند، در نهایت به نوعی نگاهی سیاسی و امنیتی شدن فضای فرهنگی است.

عارف اضافه کرد: دولت باید به جای سفارش خلق آثار که در سال های گذشته با آن روبرو بودیم، بیاید زیربناها و زیرساخت ها را ایجاد کند و دولت خود را خادم فرهنگی بداند و نه مسئول فرهنگ.

وی گفت: اگر با این نگاه جلو برویم و به فرهنگیان و هنرمندان میدان دهیم و به آنها اعتماد کنیم، مطمئناً آثار خوب فرهنگی را خواهیم داشت.

عارف افزود: نکته ای که جناب آقای مهندس غرضی مطرح کردند، راه مقابله با تهاجم فرهنگی، بستن و حذف نیست و در عصر اطلاعات به هیچ وجه نمی توانیم با شیوه های حذف، فرهنگ خود را حاکم کنیم و راه مقابله با تهاجم فرهنگی، تولیدات فرهنگی قوی و فاخر و تشویق جوان ها به سمت تولیدات و کانال های خودمان است.

سعید جلیلی گفت:
 من در پاسخ به آقای غرضی عرض می کنم اتفاقا انقلاب اسلامی خودش هجوم به فرهنگ غرب است و پیام انقلاب اسلامی خود هجوم بود و ما در حوزه فعال هستیم نه در حوزه انفعال.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم افزود: این که امروز آنها۱۰۰شبکه فارسی زبان درست می کنند در حقیقت می خواهند پاسخ این قدرت ما را بدهند و این نشان می دهد که اتفاقا نتوانسته اند نتیجه بگیرند.

جلیلی گفت: امروز شما ببینید آثار این۱۰۰شبکه به میزان هزینه ای که کردند چه بوده است و این نشانگر قوت فرهنگی ماست به شرط آنکه ما بتوانیم از این قوت فرهنگی استفاده کنیم و همه ظرفیت ها را به کار بگیریم.

وی افزود: در پاسخ به آقای روحانی بحث من این است که امروز عده ای دارند انحصار ایجاد می کنند و یک اشرافیتی در حوزه فرهنگ بوجود می آورند و می گویند ما هستیم که داریم از موضع فرهنگ صحبت می کنیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: بعضی از کسانی که شما اسم بردید، هرکسی در ۴ سال گذشته در حوزه فرهنگ با آنها صحبت کرد به آنها حملات شدید کردند، این انحصار است که اتفاقا که مانع بروز ظرفیت ها می شود.

جلیلی افزود: از طرف دیگر ما مطرح می کنیم که دو روزنامه بسته شده است و اما از این طرف بیان نمی کنیم چه میزان از ظرفیت های جامعه در شهرستان های ما و در نقاط مختلف کشور به دلایل اقتصادی و سایر دلایل امکان چنین ظرفیتی را ندارند.

وی گفت: ما باید این ظرفیت را ایجاد کنیم که همه بتوانند از استعدادهایشان استفاده کنند.

جلیلی افزود: چرا وقتی حرف از عدالت و آزادی نمی کنیم، این رویش را توجه نمی کنیم؛ به رسانه ها نگاه کنید چند درصد از آنها در اختیار چه بخش از ظرفیت کشور است.

وی گفت: بخش عمده ای از این ظرفیت ها محروم هستند و چرا ما با یک نگاه تنگ سیاسی به موضوع نگاه می کنیم؛ به نظر من این تنگ نظری بد است که اگر فلان جریان سیاسی داشت بگوییم آزادی هست و اگر نداشت بگوییم بد است؛ ما باید از تمام ظرفیت جامعه استفاده کنیم و آن را شکوفا کنیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به ساخت فیلم تنهای تنهای تنها توسط یک جوان ۲۵ ساله از بوشهر اشاره کرد و افزود: قبل از مذاکرات آلماتی دو برادری جوان این فیلم سینمایی را ساختند که بسیار بهتر از من از موضوع هسته ای دفاع می کند.

جلیلی گفت: این ظرفیت ها باید آزاد شود و ما دهها ظرفیت دیگر داریم که اگر برایش موقعیت ایجاد کنیم، استفاده می شود.

وی افزود: به نظر من اینقدر هم کافی نیست اگر می گوییم فرهنگ مزیت نسبی ما است ما باید برنامه داشته باشیم؛ پیام انقلاب اسلامی رفته است و باید به تولید محصولات فرهنگی بها دهیم؛ ظرفیت ایجاد کنیم تا برود.

جلیلی گفت: ما در بسیاری از عرصه های هنری مانند سریال های حضرت یوسف(ع) و حضرت مریم(س) و مختار یا بچه های آسمان یا به رنگ خدا که کارهای خوبی بودند به محض اینکه ایجاد می شوند راه خود را باز می کنند و ما باید در این زمینه فعال تر باشیم.

وی افزود: ما هرچقدر از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم و به اقتصاد در فرهنگ بها دهیم و پشتیبانی کنیم راه خودش را باز می کند.

 

جهت مشاهده فیلم این بخش از مناظره می‌توانید از لینک ذیل استفاده نمایید.

 

 

 

فیلم رویکردهای فرهنگی و اجتماعی جلیلی و نقد سخنان وی