مسابقه سازه‌های ماکارونی با شرکت ۸ تیم از دانشگاه‌های استان در دانشگاه یاسوج برگزار شد.

سایت مردم استان ( ک وب ): دومین دوره مسابقات استانی سازه های ماکارونی امروز با شرکت هشت تیم از دانشگاه های استان در یاسوج برگزار شد.

در این دوره از مسابقات وزن سازه های ساخته شده باید حداکثر ۱۵۰ گرم باشد که از میان تیم های شرکت کننده حداکثر وزن سازه، ۷۲ و حداکثر ۱۴۸ گرم بود.

سازه های ماکارونی

مسابقه سازه های ماکارونی

در مسابقات سازه های ماکارونی، با احتساب نسبت بار تحملی سازه به بار سازه، ضریبی بدست می آید که گروه با ضریب بالاتر برنده مسابقات خواهد بود.

نسبت تحمل بار توسط سازه ها در این مسابقه به دو شیوه تحمل بار توسط سطل شن و تحمل بار توسط وزنه های مختلف اندازه گیری می شود.

لازم به ذکر است، رکورد این مسابقات در سال گذشته ۵۳۲ بود که توسط دانشگاه یاسوج کسب شد.

دانشجویان عضو ، هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را فتح بابی برای ورود به مسابقات کشوری و بالا رفتن توان علمی و اجرایی دانشجویان استان ذکر کردند.

این دانشجویان به لزوم حمایت مسئولان دانشگاهی برای شرکت کردن در مسابقات کشوری و طی مسیر در سطوح بالاتر تاکید کردند.