زهرا مرادیان مسئول قرارگاه شهید سلیمانی به پویش سه کلمه ی جمهوری، اسلامی، ایران پیوست

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری یاسوج۲۴// زهرا مرادیان مسئول قرارگاه شهید سلیمانی به پویش سه کلمه ی جمهوری، اسلامی، ایران پیوست