مرجع افزایش قیمت حامل های انرژی همچون بنزین و گازوئیل، دقیقا کدام نهاد یا سازمان است؟به گزارش «یاسوج ۲۴»؛ دو راه برای اصلاح قیمت حامل های انرژی وجود دارد؛ یکی لایحه بودجه که از طرف دولت به مجلس ارائه می شود و دیگری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه گانه. لایحه بودجه که […]

مرجع افزایش قیمت حامل های انرژی همچون بنزین و گازوئیل، دقیقا کدام نهاد یا سازمان است؟
به گزارش «یاسوج ۲۴»؛ دو راه برای اصلاح قیمت حامل های انرژی وجود دارد؛ یکی لایحه بودجه که از طرف دولت به مجلس ارائه می شود و دیگری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه گانه. لایحه بودجه که در واقع
برنامه ریزی یک ساله مالی است، آخر هر سال از طرف دولت به مجلس ارائه می شود و نمایندگان مجلس باید راجع به کلیات و جزئیات آن صحبت کرده و رای گیری کنند.لکن راه دومی برای اصلاح تغییر قیمت حامل های انرژی وجود دارد؛ و آن هم بررسی این طرح در شورای عالی هماهنگی سران قوای سه گانه است که بیشتر اعضای آن را اعضای دولت تشکیل می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شده و بررسی طرح تصحیح قیمت حامل های انرژی به تصویب رسیده است.

اما دو موضوع برای اذهان عمومی و به ویژه نخبگان جای سوال دارد؛ اولا، اگر در جلسه ی ۱۱ آبان، طرح تصحیح قیمت حامل های انرژی به تصویب رسیده است، چرا در شامگاه ۲۴ آبان ماه، بدون اطلاع قبلی، اصلاح قیمت ها عملی می شود؟

دوما؛ اگر در جلسه ی شنبه ۱۱ آبان این طرح بررسی نشده است، دولت با چه مجوزی طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی را در جامعه پیاده کرده است؟