یاسوج ۲۴: مراسم تجلیل از خادمان اردوهای راهیان نور در حوزه های سرپرستی، راوی، مداح و برخی قسمت های دیگر در کنگره ی شهدای برگزار شد.

در این مراسم یکی از اعضا به ذکر رتبه بندی ها و شاخص های انتخاب منتخبین پرداخت. پس از آن ریاست کنگره در طی بیاناتی مختصر فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت خالصانه را از ویژگی های بارز عنوان کرد و ادامه ی این مسیر را از وظایف اصلی قشر جوان برشمرد.

تصاویر منتخب در زیر الصاق شده است.