سهراب بنام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان شد.

سایت مردم استان (ک و ب)؛ به گزارش سایت مردم استان، مدیرعامل استان نیز تغییر می کند

 بر اساس این خبر جای را در این شرکت می گیرد.

گفتنی است بنام  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی کشور به سمت مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی منصوب شد.
وی که از چهره های اصلاح طلب استان به شمار می رود،پیش از این سمت مدیرکلی نوسازی مدارس استان مرکزی را بر عهده داشت.