یاسوج ۲۴: از مداحان خوش صدای در روز حضور در استان، بسیار زیبایی را در وصف شهدا خواند.

این در زیر آماده ی دریافت می باشد.

 

دانلود و مشاهده