مدیر کل میراث  فرهنگی ،صنایع د ستی و گردشگری کهگیلویه وبویر احمد ارتقای فرودگاه در استان را عاملی برای توسعه صنعت گردشگری دانست.

محمودی باقری به برنامه های میراث فرهنگی وگردشگری اشاره کرد و ابراز داشت:راه اندازی کمپینگ ها و واگذاری انها به شهرداری ها و یا دستگا های دیگر ،ایجاد مناطق گردشگری ،شهر نمونه گردشگری و بهسازی رو ستا های هدف گردشگری  از برنامه های این سازمان است.

وی با تاکید بر این که ۱۴ منطقه نمونه گردشگری  برای استان معرفی شده است ، گفت:هنوز برای هیچ کدام از مناطق زیر ساختی تعریف نشده است که در تلاشیم با کار کار شناسانه گام بزرگی در این راستا برداریم.

باقری ادامه داد:رفع مشکلات اقامتی در برخی از  شهر برای گردشگران از دیگر برنا مه این سازمان است.

مدیر کل میراث  فرهنگی ،صنایع د ستی و گردشگری کهگیلویه وبویر احمددر پایان از ساماندهی هتل ها،مهانسرا ها،سوئیت ها  و منازل مسکونی خبر داد. 

 

 

منبع :