تا زمانی که هدف و برآیند جمهوری اسلامی ایران “الله” باشد حمایت از آن تکلیفی بزرگ است

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری یاسوج۲۴// محمد حسین منصوری؛ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج به پویش به افتخار این سه کلمه جمهوری اسلامی ایران پیوست.
《تا زمانی که هدف و برآیند جمهوری اسلامی ایران “الله” باشد حمایت از آن تکلیفی بزرگ است و با این هدف، روز به روز بر عداوت دشمنان افزوده خواهد شد و این عداوت معیاری است برای سنجش برآیند حکومتی که نام اسلام را یدک می کشد》