معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه اظهار کرد: با ایجاد طرح و نقشه شهری می‌توان گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد بافت‌های ناکارآمد را متوقف کرد.

یاسوج ۲۴ اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان در جلسه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های و حاشیه اظهار کرد: با ایجاد طرح و نقشه شهری می‌توان گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد بافت‌های را متوقف کرد.

الماس گشتاسبی در این جلسه گفت: همه باید مردم را نسبت به و آسیب‌های اجتماعی که در بافت‌های فرسود و حاشیه شهرها شهروندان را تهدید می‌کند آگاه کنند.

گشتاسبی حاشیه‌نشینی و ایجاد بافت‌های ناکارآمد را یک منکر دانست و اضافه کرد: برخی از افراد دانسته و ندانسته به این معضل دامن می‌زنند و مسئولان ذیربط موظفند با ایجاد طرح‌ها و نقشه‌های شهری از گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد بافت‌های ناکارآمد جلوگیری کنند.

وی اجرای احکام صادره ماده ۱۰۰ را عامل بازدارنده گسترش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌ای دانست و گفت: اجرا نشدن طرح کاداستر یا حدنگاری عامل تعارضات و تصرفات حاشیه شهرها است./کبنا