مقرر گردید کمیته ای با حضور آقایان دکتر حسینی ، دکتر موسوی نور ، آقای اکبری ، دکتر عوض پور ، آقای منوچهری ، آقای صادقی ، آقای توفیقیان و …. تشکیل و در خصوص اصلاح عنوان اتاق فکر ، تنظیم دستورکارمشخص برای هر جلسه و چگونگی انجام امور اتاق تصمیم گیری نمایند. ضمنا هماهنگ گننده این کمیته سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری جناب آقای محنائی تعیین شد .

:  تشکیل اتاق فکر استان “کهگیلویه وبویراحمد ” از ایده های مثبت استاندار است که البته به دلیل حضور برخی افراد با گرایش های سیاسی ناهمسو با دولت تدبیر و امید و حضور نداشتن تعدادی دیگر از حامیان دولت یا افرادی که می توانستند در این اتاق فکر حضور داشته باشند ولی به هر دلیلی حضور نداشتند با انتقاداتی مواجه شد .
 
“عصردنا ” فارغ از نوع نگاه موافقان و مخالفان و براساس همان سیاست بیطرفی خود در انتشار افکار و نوشته های هر دو طیف وارد مسائل جزئی نشد ولی لازم دیدیم برای اطلاع مردم کهگیلویه و بویراحمد از مسائل مطرح شده در اولین جلسه این اتاق فکر در تاریخ ۱۶ آبان ماه سالجاری و یاد آوری این نکته که این اقدام مثبت البته با رفع انتقادات صحیح مطرح شده باید ادامه داشته باشد نسبت به انتشار متن کامل مباحث مطرح شده در این جلسه اقدام می نماید .
 
امیدواریم دوستان با در نظر گرفتن توسعه استان که بالاتر از همه جریانات سیاسی و فکری است و ارائه نقدهای خود به استمرار این حرکت میمون شتاب بیشتری بخشند نه اینکه با ایجاد دست اندازی مانع ادامه این اقدام شوند .
 
 
بسمه تعالی

جلسه هم اندیشی مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۲ در خصوص اتاق فکر استان کهگیلویه وبویراحمد

براساس دعوت سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری جلسه ای با حضور جمعی از نخبگان سیاسی، فرهنگی ومدیریتی استان در سالن جلسات استانداری رأس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۲ با موضوع بررسی ضرورت تشکیل اتاق فکر استان به ریاست جناب آقای دکتر خادمی استاندار محترم تشکیل گردید و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ابتدا جناب آقای محنایی سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری ضمن عرض خیر مقدم وخوش آمد گویی به حاضرین در جلسه به دستور کار جلسه واهداف آن اشاره نمودند .

در ادامه استاندارمحترم بیاناتی رادر خصوص ضرورت تشکیل اتاق فکر ارائه نمودند ایشان فرمودند: یکی از دلایل عدم توسعه استان ، شکاف میان نخبگان و نیروهای اجرایی است و همین موضوع ضرورت تشکیل مکانی جهت نزدیکی این دو گروه به هم را تحت عنوان اتاق فکر یا انجمن تفکر، ایجاب می کند تشکیل بخش فکری در کنار بخش اجرایی یکی از ضروریات امر توسعه است زیرا بخش اجرا با امور روزمره و اجرایی و بخش فکری فارغ از اجرا با امور بلندمدت سروکار دارد. استاندار نقش وماموریت این اتاق را ارایه راهکارهای علمی وعملی ، برنامه ها و تاکتیک های اجرایی در راستای توسعه استان دانست و با بیان اینکه وجود مدل اتاق فکر در همه کشورهای توسعه یافته امری مسلم است اظهار داشت: تشکیل این انجمن تفکری در استان می تواند به عنوان یک مدل همیشگی و فارغ از تغییر مدیران و دولتها تداوم یابد.

دکتر خادمی با بیان اینکه نیروهای متفکر و نخبه ای در استان داریم که می بایست با بهره برداری از نظرات و دعوت آنها به فضای عمومی از فکر و اندیشه آنها در مسیر برنامه‌ریزی مدون و علمی استفاده کردفرمود: جنس اتاق فکر استان عمدتا از نخبگان و فرهنگیان و افرادی از گرایش های مختلف فکری با تجارب بالای اداری ،سیاسی و فرهنگی است. استاندار با بیان اینکه به آینده این اتاق و نقش آن در توسعه استان اعتقاد دارم افزودند : از همه گروهها بدون توجه به اختلافات در ترکیب این انجمن با تأکید بر روی مشترکات که عمدتا توسعه استان است استفاده می شود و امیدواریم که بتوانیم باعث همگرایی و وحدت بیشتر در استان شود.

دکترخادمی با بیان اینکه گاهی شناخت زیاد موجب تفرق و شکاف میان افراد و تفکرات و ضعف ارایه مشاوره در حوزه مسایل عمومی می شود فرمودند: موج حاکم بر جمع می تواند شکاف ها را از بین ببرد و با وجود سلایق متقاوت می توانند اشتراکات زیادی نیز داشته باشند مهمترین نقطه مشترک همه این است که می خواهیم استان توسعه یافته ای داشته باشیم و در اتاق فکر استان بایستی به این باور مشترک برسیم که اجرای چه اموری در راستای توسعه استان لازم است.

سپس تعدادی از مدعوین(آقایان طاهری،اکبری ،داوری،دکتر آرمین، انصاری،کریمی،سیف السادات،دکتر صابری ،دکتر نریمان،رضایی،دکتر حسینی ،دکتر موسوی نور ،دانشی،توفیقیان ،براتی ،صادقی،منوچهری ،منطقیان،دکتر شاکری ) ضمن استقبال ازاین ایده جدید در خصوص ضرورت ومزایای ایجاد اتاق فکر در استان وهمچنین نحوه وساختار آن نظرات وایده های خودرا به شرح ذیل مطرح نمودند:

– لزوم ایجاد دبیرخانه دائمی برای اتاق فکر

– لزوم ماندگاری اتاق فکر استان وعدم تعطیلی آن با جابجایی دولتها واستانداران

– تشکیل اتاق فکر با جایگاه ونقش مشورتی جهت تصمیم سازی برای مدیران اجرایی

– ایجاد زیرگروههای تخصصی زیر مجموعه اتاق فکر حسب موضوعات مختلف

– آمایش استعدادهای انسانی

– توجه به خرد جمعی در تصمیم گیری

– توجه به مدیریت علمی کارآمد

– لزوم تداوم جلسات اتاق فکر

– توجه به مشورت در تصمیم گیری ها

– لزوم احصاء و شناسائی افراد نخبه و اهل فکر

– توجه به هدفگذاری و نیاز سنجی و ارزیابی امور اتاق

– تهیه منشور و اساسنامه برای اتاق

– آسیب شناسی علل ناکامی اتاقهای فکر(یا عناوین مشابه ) قبلی

– استفاده از نظرات وپیشنهادات همه سلائق فکری

– توجه به کارهای فکری ومطالعاتی

– برگزاری جلسات اتاق فکر با تعداد اعضای محدودتر

– لزوم هماهنگی سرمایه های انسانی

– تجربه با هم بودن وباهم کارکردن

– داشتن برنامه جامع

– باور کردن تفکر

– استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاهها ودستگاههای اجرایی جهت اتاق فکر

– تعریف استراتژی توسعه

– ایراد گرفتن به عنوان اتاق فکر

– توجه به سلیقه های مختلف و گوش دادن به حرف های یکدیگر

– تشکیل جلسات اتاق فکر با حضور برخی از مسئولان مرتبط

– توجه به موضوع شناسی برای اتاق فکر

-لزوم حضور نماینده دیگر اقشار نظیر : کشاورزان ، دانشجویان ، دانش آموزان و … در جلسات اتاق فکر

درادامه استاندار محترم فرمودند: شناخت افراد نسبت به همدیگر با توجه به وسعت کم استان،اشتراکات فرهنگی و قومی و اشتغال اکثریت نخبگان در بخش های دانشگاهی و سازمانی را یکی از نقاط قوت شناسایی نخبگان استان دانست و گفت: بانک اطلاعاتی نخبگان با هدف بهره برداری از نظریات همه آنها تشکیل می شود.

وی افزود: تلاش می شود نظریات نخبگان استان به صورت حضور فیزیکی یا روشهای الکترونیکی اخذ و در تصمیم گیریها دخیل داده شوند زیرا هدف، استفاده از چکیده نظریات گروههای مختلف با تجارب مختلف در امر توسعه استان است.

وی همچنین ضمن اظهار امیدواری به آینده اتاق فکر و نقش آن در توسعه استان تاکید نمودند در اتاق فکر استان بایستی راهکارهای عملی و تاکتیک های اجرایی ارایه شود

تصمیم های اتخاذ شده

۱ – بر ضرورت تداوم جلسات اتاق فکر و ایجاد دبیرخانه دائمی برای پیگیری امور تأکید شد .

۲ – مقرر گردید کمیته ای با حضور آقایان دکتر حسینی ، دکتر موسوی نور ، آقای اکبری ، دکتر عوض پور ، آقای منوچهری ، آقای صادقی ، آقای توفیقیان و …. تشکیل و در خصوص اصلاح عنوان اتاق فکر ، تنظیم دستورکارمشخص برای هر جلسه و چگونگی انجام امور اتاق تصمیم گیری نمایند. ضمنا هماهنگ گننده این کمیته سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری جناب آقای محنائی تعیین شد .

۳ – مقرر گردید امور مربوط به اتاق فکر از طریق سایت استانداری اطلاع رسانی شود .

۴ – مقرر شد اعضاء حاضر در جلسه پیشنهادات خود را از طریق نمابر ۲۲۲۷۰۱۴ یا به طرق دیگر به دبیرخانه اتاق ( دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ) ارسال نمایند.

اعضای حاضر در جلسه

آقای دکترسیاوش نریمان

آقای دکترنور محمد حسینی

آقای فریدون داوری

آقای پرویز رضایی

آقای دکترخلیفه خلقی پور

آقای امین منوچهری

آقای جلال الدین انصاری

آقای عبدالرحمن توفیقیان

آقای عطا طاهری

آقای علی محمد دانشی

آقای دکتر مازیار صابری

آقای سهراب براتی

آقای مهدی روشنفکر

آقای محمود منطقیان

آقای دکتر ابولقاسم عوض پور

آقای دکتر موسوی نور

آقای گرجی

آقای منوچهر سیف السادات

آقای دکتر آرمین

آقای ابوطالب صادقی

آقای رضا اکبری

آقای دکتر رحمت اله شاکری

آقای کرامت کریمی

آقای محمدعلی طاهری

آقای احمد پایمرد

اقای دکتر مجید تیربند

شایان ذکر است علاوه بر اعضاء فوق الذکر از آقایان دکتر شیرعلی خرامین،دکتر خسرونظری،سید ضیاءالدین رضا توفیقی،سید قادر لاهوتی،قادر زاده باقری،محمدرحیم دهراب پور،محمد جواد مرادی نژاد،محمد بهرامی،محمد روانگرد،علی خواجوی نیز جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل آمده ولی به دلایلی ازقبیل مشغله کاری ، عدم حضور در یاسوج و…. امکان حضور آنها در جلسه میسر نگردید .

منبع : عصردنا