لوله اصلی آب شرب کوی جزیره واقع در بلوار بعثت(بلوار وسط) به دلیل پوسیدگی بیش از حد مرتبا دچار ترکیدگی می شود که پرسنل اداره آبفا شهری ناچارند با استفاده از بست و کمربند و سایر روش ها لوله ها را ترمیم کنند.

 مدیران محترم شهرستان

لوله اصلی آب شرب واقع در (بلوار وسط) به دلیل پوسیدگی بیش از حد مرتبا دچار ترکیدگی می شود که پرسنل اداره آبفا شهری ناچارند با استفاده از بست و کمربند و سایر روش ها لوله ها را ترمیم کنند.

از طرفی به دلیل قرار گرفتن لوله ها بر روی زمین که دلیل اصلی پوسیدگی هاست باعث وارد شدن گل و لای به درون شبکه آب می شود و باعث کم شدن فشار و وجود ناخالصی در آب شرب می گردد.

پیگری های انجام شده از سال ۱۳۸۹ تا کنون بی نتیجه بوده است.

این نامه برای نماینده گچساران و ، فرماندار گچساران، مدیریت شبکه بهداشت و سایت ارسال شده است.

DSC00585 DSC00586 DSC00590  DSC00707 DSC00710 DSC00712 DSC00715 DSC00719 DSC00722 DSC00724 DSC00727

منبع : کبنانیوز