در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و همچنین دسترسی سریع عموم مردم کتابخانه های از در ادارات باشت تشکیل می شود.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان باشت ، مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و اسلامی شهرستان باشت با اعلام خبر تشکیل کتابخانه باز در ادارات گفت هدف از تشکیل این کتابخانه ها را در وهله اول دسترسی سریع عموم مردم به کتاب و توسعه و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و در وهله دوم استفاده بهینه از وقت ارباب رجوع در مراجعه به ادارات برشمرد.

سعید محمودی رسالت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه کتاب و کتابخوانی را حمایت از نویسندگان با خرید کتاب و توزیع آن در میان عموم مردم، برگزاری نمایشگاه کتاب ، برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی وبیمه نمودننویسندگان و…. بیان کرد و مهمترین فعالیت عرصه کتاب و کتابخوانی را در دسترس عموم قراردادن کتاب از طریق تشکیل کتابخانه های باز در ادارات اعلام کرد

مسئول نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی باشت گفت: با تمام ادارات مکاتبه گردیده است که در صورت داشتن شرایط و امکانات از جمله حداقل یک قفسه و نصب آن در سالن انتظار یا محل تجمع ارباب رجوع تفاهم نامه تشکیل کتابخانه باز منعقد می گردد و اسلامی کتب مورد نیاز این کتابخانه ها را هر سه ماه یکبار تأمین می نماید.

منبع : سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد