قطعه دوم بزرگراه گچساران به بابامیدان به طول ۱۸٫۷ کیلومتر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش یاسوج۲۴؛ در آیین بهره برداری از این طرح گفت: ساخت ۶۷ دهنه پل ،۴۹۶ هزار و ۱۲۶ متر مکعب خاکبرداری،۴۲۱ هزار و ۱۹۶ متر مکعب خاکبرداری،۷۲ هزار متر مکعب بتن ریزی و ۶۵ هزار و ۹۳۹ تن آسفالت انجام شده است.

مبلغ قرارداد اجرای این طرح را ۲۷۶ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال ذکر کرد.

سرپرست فرمانداری گچساران تصریح کرد: عملیات اجرایی قطعه دوم بزرگراه گچساران به بابامیدان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ آغاز شد.

طول راه ارتباطی این شهرستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی چهار برابر شده است.

هم اکنون ۵۸۷ کیلومتر جاده ارتباطی در گچساران وجود دارد در حالی که طول راه های ارتباطی این شهرستان در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ۱۵۰ کیلومتر بود.

در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها ۸۰ کیلومتر راه روستایی و ۷۰ کیلومتر راه فرعی در گچساران احداث شده بود.
طول راه های اصلی این شهرستان هم اکنون ۱۵۰ کیلومتر است در حالی که قبل از انقلاب راه اصلی در این خطه ساخته نشده بود.

هم اکنون ۶۰ کیلومتر بزرگراه،۲۱۰ کیلومتر راه فرعی و ۱۶۷ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان وجود دارد.

 

انتهای پیام /ح