نماینده ی مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در برنامه ای که با حضور عده ای از مسئولان برگزار شد اقدام به توهین به قوم لر کرده است که با واکنش نماینده های مردم این استان روبرو شده است.

یاسوج ۲۴: نماینده ی مردم رباط کریم در در برنامه ای که با حضور عده ای از مسئولان برگزار شد اقدام به کرده است که با واکنش نماینده های مردم این استان روبرو شده است.