یاسوج ۲۴: پس از فیلم «به وقت شام» ابراهیم حاتمی کیا، فضای رسانه بسیار پر تب و تاب شد و کارشناسان و عموم مردم به بحث و جدل درمورد آن پرداختند. در فیلم زیر آقای سازنده ی مستند آقای روحانی در سال ۹۲ در برنامه ی کافه با آقای مجری برنامه ی عصر شبکه افق به بحث در مورد آن می پردازند.