حمید بقایی پس از چندین جلسه حضور در دادگاه غیر علنی قوه ی قضائیه، امروز با صدور حکم قاضی به مدت چندین سال زندانی را صادر کرد.

یاسوچ ۲۴: پس از چندین جلسه حضور در قوه ی قضائیه، امروز با صدور حکم قاضی به مدت چندین سال زندانی را صادر کرد. متن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

سلام و درود خدا بر شما

🔹 طبق اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران، شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر، سرانجام پس از هشت جلسه استماع دلایل محکم و مستندات متقن اینجانب، دایر بر رد تمامی اتهامات نسبت داده شده، رای دادگاه بدوی دایر بر ۶۳ سال را تایید کرد و فرمایشی بودن جلسات این دادگاه را برهمگان روشن ساخت.

🔹 تمامی فرایندهای به اصطلاح قضایی صورت گرفته علیه اینجانب، از جمله اتهامات بی پایه و اساس نسبت داده شده، بازداشت های غیرقانونی، زندان انفرادی، بازجویی های انجام شده از سوی سپاه و وزارت اطلاعات و نمایشی بودن دادگاه غیرعلنی، بیانگر این حقیقت بوده است که هدف از انجام این اقدامات، چیزی جز یک خیمه شب بازی کودکانه، برای بدنام کردن دولت قبل نبوده است.

🔹 با وجود اطمینان از این حقیقت تلخ که اینجانب قربانی یک طراحی حساب شده در روند اهداف شوم رژیم صهیونیستی و انگلیس هستم، با ناامیدی تمام به رای ظالمانه دادگاه بدوی که به صورت غیابی صادر شده بود، اعتراض کردم اما در مرحله تجدید نظر نیز دستگاه قضایی تحت ریاست آملی تصمیم به غیرعلنی بودن جلسات دادگاه گرفت تا باز هم ملت ایران از دانستن حقایق و پی بردن به منویات شوم بیگانه پرستان، محروم شوند.

🔹 اینجانب مراتب ارادت و تشکر قلبی خود را نسبت به همه مردم عزیز ایران که در سه سال گذشته، از راههای دور و نزدیک، به صورت حضوری یا ارسال پیام، این خادم کوچک خود را از الطاف صادقانه و محبت های بزرگوارانه خویش برخوردار کردند، ابراز می دارم و صمیمانه و خاضعانه دست یکایک آنان را می بوسم.

🔹 ایمان دارم که خدای مهربان به عنوان تکیه گاه اصلی انسانهای بیگناه، از کسانی که ظلم و بی عدالتی را در حق آنان روا داشته اند، انتقام سختی خواهد گرفت.

والسلام- حمید بقایی

🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر

 

صوت بیانات جدید بقایی مبنی بر اینکه تا پای شهادت دست به اعتصاب خواهد زد در زیر آمده است: