سید موسی حسینی فرماندار شهرستان باشت شد.


سید موسی حسینی فرماندار شهرستان باشت شد.

به پیشنهاد دکتر سیدموسی خادمی استاندار ، طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سید موسی حسینی به عنوان فرماندار شهرستان باشت معرفی شد.

حسینی ۴۵ ساله از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس  با ۲۴ سال سابقه خدمت، دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم اجتماعی، پیش از این کارشناس مسئول اموراجتماعی و سیاسی این فرمانداری بود.

پیش از حسینی، یزدان محمدی این مسئولیت را برعهده داشت.

ج/۲۳۸


منبع : سایت