گچساران که باتوجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک و همچنین تنوع فرهنگی و همچنین به دلیل استقرار اقوام مختلف در آن ایجاد گردیده است می تواند نقطه و نشانه ای خاص از نظر اجتماعی و اقتصادی واقع گردد.

_حسام رحمانی :شهرستان گچساران که به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیکی و خاص و همچنین تنوع فرهنگی که به دلیل استقرار اقوام مختلف در آن ایجاد گردیده است می تواند نقطه و نشانه ای خاص از نظر اجتماعی و اقتصادی واقع گردد  چرا که داشتن منابع عظیم نفت و گاز از یک طرف و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی استان های فارس ،بوشهر وخوزستان خود ویژگی خاصی به این شهرستان بخشیده است .

موضوع آنگاه اهمیت می یابد که بدانیم و بتوانیم از این ویژگی ها نهایت بهره برداری را برده و گاهی در جهت ارتقاء اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهرستان برداریم و این مهم میسر نمی گرد مگر اینکه شهرستان گچساران به عنوان فرمانداری ویژه لحاظ گردد .

 جناب آقای دکتر خادمی بعنوان فردی شاخص و با سابقه طولانی در رده های مختلف مدیریتی و مهمتر از همه اینکه فرزند همین خاک می باشد ، می تواند با طرح این موضوع و پیگیری آن آرزوی دیرینه برای مردم شهرستان تحقق نماید و در این راه از حمایت ها و قابلیت های بالای نماینده مردم شهرستان آقای تاجگردون با توجه به ارتباطات و دیپلماسی تأثیر گذار ایشان با دولت و دستگاه های استفاده نمایند تا انشالله شهرستان گچساران همچون شهرستان طالقان که یکی از فرزندان شایسته گچساران جناب آقای مهندس ساسان دلاویز بعنوان فرماندار طالقان باعث و بانی حرکتی اینچنین گردید تا آن شهرستان دارای فرمانداری ویژه گردد .

لذا از آنجائیکه شهرستان گچساران دارای ظرفیتها و شاخص های یک فرمانداری ویژه شامل برخورداری از منابع نفت و گاز – وجود پتروشیمی – وجودسد کوثر و چم شیر و همچنین به عنوان مسیر ترانزیت شهرستان با استانهای هم جوار می باشد ،البته هریک از این شاخصها به تنهایی می تواند ملاک و معیار های شهرستان برای ایجاد فرمانداری ویژه می باشد .

فلذا آنچه مسلم است این مسئله اگر هم اکنون مورد توجه و دقت عزیزان مسئول واقع نگردد ممکن است موقعیت دیگری فراهم نشود و ما بمانیم باز هم با یک دنیاغبطه و افسوس ، پس تا جنابعالی که خود فرزند شایسته و دلسوز این خاک می باشید اقدامی نکنید ، شاید این مردم نتوانند با یک غریبه به این آرزو برسند و چه بسا فرزندانمان در آینده از این بابت ما را سرزنش کنند.

منبع : عصردنا