به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بهمئی فرماندارشهرستان بهمئی بالوح تقدیر از رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بهمئی تقدیرکرد.

دراین لوح تقدیرامده است به شکرانه توفیق وبه پاس قدردانی از جدیت همیشگی وتلاش خستگی ناپذیرجنابعالی درجهت پیشبرد فعالیتهای فرهنگی وهنری که ثمرات شایسته  وسازنده ای درقالب مدیریت مدبرانه درحوزه فرهنگ،هنراین شهرستان داشته ایداین لوح تقدیرتقدیم حضورتان می گردد.

در ادامه

این لوح تقدیر آمده : بدون شک اجرای برنامه های متعدد فرهنگی وهنری رضایت بخش درشهرستان که بامشارکت عمومی مردم برگزارشده اندبرگ زرینی درکارنامه درخشان مدیریتی جنابعالی خواهند بود.

منبع : سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد