گچساران – ایرنا – مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: فراگیری مهارت های تخصصی معلمان نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی آموزش دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ظهیر الدین پورالحسینی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی معلمان مدارس غیرانتفاعی گچساران افزود: به روز شدن آگاهی های معلمان در زمینه های علمی و روانشناختی بهترین راهکار برای انجام خدمات آموزشی است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت های مردمی در ارتقای خدمات آموزشی بیان کرد: انجام خدمات آموزشی در مدارس مستلزم تعامل والدین، دانش آموزان و معلمان است.

مدیر آموزش و پرورشی گچساران ابراز کرد: توسعه و پیشرفت هر جامعه ای مستلزم داشتن آموزش و پرورشی موفق است.

کارگاه آموزشی معلمان مدارس غیر انتفاعی گچساران در رشته های آمادگی جسمانی ،کار برد هنر در فعالیتهای پرورشی، بیماریهای شایع در مدارس و اصول و فنون مشاوره با شرکت ۳۴۷ معلم به مدت ۱۰ روز برگزار شد.

۸۱۴۳/۵۶۶

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.net

منبع : خبرگزاری ایرانا