توزیع سبد کالا به قدری کرامات انسانی را زیر سوال برده که هیچ‌کس حاضر نیست برای بیان مشکلات این توزیع نامناسب و زجرآور در برابر لنز دوربین‌ها و میکروفون خبرنگاران قرار گیرد.

سایت مردم (ک و ب)؛ سبد کالایی که در دولت تدبیر و امید برای پرداخت مصوب شد اکنون تا اندازه زیادی به رویکرد تدبیر در دولت تدبیر و امید خدشه وارد کرده است.

در پرداخت چنان بی‌تدبیری صورت گرفته که اکنون در صف‌های گسترده توزیع ، مردم به غیر از آه و ناله و نفرین برای مسببان آن حرفی دیگر بر زبان ندارند.

در شهر با جمعیت ۱۰۰ هزار نفری و مناطق اقماری که روی هم رفته بیش از ۱۵۰ هزار نفر را شامل می‌شود تنها یک فروشگاه رفاه به مردم سرویس‌دهی می‌کند.

خبرنگاران برای انعکاس وضعیت صف‌های طولانی ارائه سبد کالا مجبورند که از پشت درختان و خودروها به صورت پنهانی این صفوف ناموزون را برای ارائه تدبیر بهتر از سوی مسئولان به تصویر بکشند.

به همین منظور خبرنگار فارس برای در امان ماندن از خطرات احتمالی با درخواست کمک مأموران انتظامی توانست چند تصویر از این صف طویل و کمرشکن تهیه کند.

مردم که به ناچار برای دریافت سبد کالا در صف‌های طولانی حضور دارند برای حفظ کرامت خود اجازه نمی‌دهند که عکس یا فیلم آن‌هاتهیه شود.

آن‌چه که بیش از هر چیز در صف‌های سبد کالا آزار دهنده است رنج و سختی است که زنان تحمل می‌کنند که برخی از آن‌ها حضور خود در این صف را از ساعت ۶ بامداد اعلام کردند در حالی که با این حضور، هنوز در میانه راه برای دریافت سبد کالا قرار دارند و با این اوصاف ممکن است تا ساعت ۶ عصر نیز رنج و سختی را تحمل کنند.

گفتنی است روز گذشته نیز که خبرنگار فارس برای تهیه گزارش به یکی از اماکن توزیع سبد کالا مراجعه کرده بود همراه با دوربین خود برای مدت یک ساعت توقیف و مورد بازخواست قرار گرفت و در انتها با وساطت برخی افراد و به شرط پاک کردن حافظه دوربین توانست از مهلکه جان سالم به در برد.

                           

 

                           

 

                            

 

                             

منبع : فارس