یاسوج ۲۴: واحد آفرینش های ادبی دومین ی شعر و داستان را با موضوع «» برگزار می کند.

این جشنواره در سه بخش آزاد، غدیر و دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال آثار ۲۲ شهریور ۹۶ و اختتامیه ی آن ۲۸ شهریورماه می باشد.

ذکر نام و شماره تماس و عنوان بخش انتخابی در ذیل آثار الزامی است.

شماره های تماس: 

۳۳۲۳۲۷۶۷

۰۹۱۷۵۱۵۶۸۴۱