سید بها الدین ملک حسینی 0سایت مردم استان (ک و ب)؛ اداره گفت: فتنه و جنگ نرم از ابزارهای دشمنان برای آسیب رسانی مقطعی، تضعیف پلکانی و براندازی نظام و انقلاب است که به لطف الهی همچون توطئه های گذشته بی اثر خواهد شد.

افزود: سختی ها و فتنه ها برای افزایش بصیرت، آگاهی و شعور افراد است و این امکان را به آنان می دهد که با کسب تجربه و تغییر در تفکرات و زندگی خود بتوانند با یک دید عمیق تر به مسایل نگریسته و حق را از باطل تشخیص دهند.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین آثار و فواید سختی ها و فتنه ها آگاه شدن هر چه بیشتر افراد است.

ملک حسینی اظهار کرد: تاکتیک های جنگ نرم دشمنان برای ایجاد فتنه به کار می روند و معاندان نظام و انقلاب نیز سعی دارند با چنین اقدامی علاوه بر جلوگیری از پیشرفت ایران به تدریج آن را به عقب برگردانده و نظام را در زمینه تامین خواسته های مردم ناکارآمد جلوه دهند.

وی عنوان کرد: دشمن از هر شیوه ای برای ایجاد فتنه در ایران استفاده می کند ولی برخی روش ها همچون شبه افکنی، تحریک احساسات و هیجانات، تفرقه افکنی، شعارهای جذاب عوام فریبانه، آمیزش حق و باطل و سیاه نمایی وضع موجود مهمتر هستند که باید نسبت به این حربه ها هوشیارتر بود و بابصیرت بیشتری اقدام کرد.

ملک حسینی با اشاره به برخی پیامدهای مثبت و منفی فتنه ۸۸، ابراز داشت: از آثار مثبت آن می توان به آشکار شدن چهره ها، اهداف و برنامه های پنهان دشمن، مشخص شدن مرزها، پختگی اجتماعی و سیاسی، حذف جریان های داخلی معاند و بیعت مجدد ملت ایران با ولی فقیه اشاره کرد.

وی افزود: ملت ایران در خماسه ۹ دی ۸۸ با ترویج ارزش های اسلامی و تجدید میثاق با ولی امر مسلمین جهان تمام نقشه های شوم فتنه گران و فتنه زدگان را خنثی کردند.