مادوان و بلهزار که بیشتر از روستائیان و ایلات حوزه ی بویر احمد به وجود آمده به دلیل نبود زیر ساخت های اولیه شهری و شرایط و موقعیت جغرافیایی نامناسب پیامد های نامطلوبی را هم برای خود مردم و هم برای شهر به وجود آورده است.

یاسوج۲۴– سید صابر گوهری فر کارشناس معماری  و مسائل شهری: می توان گفت اسلامی فقط و فقط به رشد حاشیه نشینی در شهر کمک شایانی داشته که با بی برنامگی و بی توجهی دستگاه های مربوطه به وجود آمده که به دنبال آن معضلات اجتماعی و فرهنگی مخربی در پی خواهد داشت.

فراهم کردن زندگی مناسب برای مردم صرفا به تامین مسکن ختم نمی شود . صرفا توده هایی از مسکن هستند که بدون هیچ گونه برنامه ریزی شهری به وجود آمده است.

رشد سریع زندگی شهر نشینی پیامد های منفی را به دنبال دارد یکی از مهم ترین علل رشد سریع شهرها مهاجرت روستا به شهر می باشد که به دلیل دافعه های اقتصادی و اجتماعی محل سکونت به جاذبه ای اقتصادی و اجتماعی شهر پناه می برند اما چون توان زندگی در شهر را ندارند به حاشیه نشینی ( سکونت گاه های غیر رسمی ) در حاشیه شهر پناه میبرند که یکی از مهم ترین معضلات شهر ها به حساب می آید.

مادوان و بلهزار که بیشتر از روستائیان و ایلات حوزه ی بویر احمد به وجود آمده به دلیل نبود زیر ساخت های اولیه شهری و شرایط و موقعیت جغرافیایی نامناسب پیامد های نامطلوبی را هم برای خود مردم و هم برای شهر به وجود آورده است.

برخورد فرهنگ های قومی و قبیله ای متفاوت و عدم تسلط بر آداب و رسوم یکدیگر، شرایط فیزیکی و کالبدی نامناسب و بی توجی دستگاه های مختلف باعث شده که این ناحیه از شهر مخرب به نظر به رسد و به سمت فساد های فرهنگی و اجتماعی کشیده شود .

اگر چه مردم این ناحیه مخرب و مخرب زا نیستند اما شرایط و موقعیت جغرافیایی نامناسب، عدم بهره مندی از امکانات شهری و… باعث شده تا این منطقه به سمت فساد های فرهنگی و اخلاقی کشیده شود و طبیعتا در بلند مدت اثرات زیان بارتری را هم برای مردم خود منطقه و هم برای شهر در پی خواهد داشت.

شرایط مختلف حاکم بر حاشیه نشینی این مناطق باعث به وجود آمدن فرهنگی خاص شده است که از امتزاج و اختلاط خرده فرهنگ های قومی و قبیله ای به وجو آمده که با فرهنگ حاکم بر شهر و زندگی شهری متفاوت بوده و به همین دلیل است که بسیاری از رفتار هایی که در فرهنگ حاکم شهری ناهنجار هستند در این مناطق هنجار تلقی می شوند.

تا زمانی که امکانات، خدمات، تسهیلات، منابع ثروت، موقعیت های مناسب شغلی و… در بین اقشار مختلف و در جاهای مختلف شهر به طور مساوی و عادلانه تقسیم نشود چنین موضوعات و معضلاتی بر شهر حاکم می شود که هر کدام سیستم و فرهنگ متفاوت در هسته ی خود دارد.

یکی از مهم ترین دلایلی که در رشد بی برنامه  و سریع این مناطق تاثیر بسزایی داشته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج می باشد که با یک مکان یابی کاملاً غلط و اشتباه همانند یک قطب جذب پذیر عمل کرده  و باعث جذب منازل مسکونی و بافتی فشرده و خالی از امکانات شده است. طبیعتاً به دنبال تولید علم در دانشگاه فرهنگ نیز در حوزه های مختلف شکوفا می شود مکان یابی دانشگاه آزاد اسلامی نه با هدف تولید علم و نه با هدف شکوفایی فرهنگی به وجود آمده اثرات زیان بار و منفی وجود این دانشگاه بسیار بیشتر از اثرات مثبت آن می باشد. علمی که تولید نشد هیچ نه به فرهنگ توجهی شده و نه به ارتقا دانش فرهنگی، بلکه باعث تبدیل شدن این منطقه به یک منطقه ای جرم پذیر شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی چرا و با چه هدفی در این مکان ساخته شده؟

به دنبال ساخت دانشگاه چه زیر ساخت های شهری برای مردم ایجاد شد؟

دانشگاه آزاد اسلامی چه اثر مثبتی هم در تولید علم و هم در شکوفایی فرهنگ داشت؟

می توان گفت دانشگاه آزاد اسلامی فقط و فقط به رشد حاشیه نشینی در شهر کمک شایانی داشته که با بی برنامگی و بی توجهی دستگاه های مربوطه به وجود آمده که به دنبال آن معضلات اجتماعی و فرهنگی مخربی در پی خواهد داشت و باعث به وجود آمدن بافتی فشرده و نامنظم از منازل مسکونی شده که نارسایی و ناتوانی در عرصه ی خدمات رسانی را به دنبال خود یدک می کشد. تراکم زیاد واحد های مسکونی بدون خدمات شهری باعث فقدان آسایش لازم برای زندگی که به دنبال آن منجر به نبود آرامش برای مردم و خانواده ها می شود و باعث تولید هسته ای دیگر از زندگی شهری با فرهنگی متفاوت و مجزا می شود که خود این موضوع اصلی ترین عامل در سیمای نامطلوب شهر پائین بودن سطح بهداشت ناامنی ها ها و…. می باشد.

 

انتهای پیام/ح