روستای گزدون از توابع بخش پاتاوه در استان کهگیلویه و بویراحمد عکاس: عزت الله محسنی پور

از توابع بخش در استان

عکاس: