عکسی از کاکان در بهار سال ۸۸ -از مجتبی ملایی

سایت مردم استان (ک و ب): عکسی از بهار ۸۸ در منطقه کاکان که توسط عکاس جوان و خش قریحه استان، مجتبی ملایی گرفته شد.