سایت استان: با حکم رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، “علی رحیمیان” به عنوان مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان شد. به گزارش سایت استان، رحیمیان ۴۲ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق و از جانبازان و آزادگان سرافراز استان است که با این حکم جایگزین مصدقی می شود. مصدقی بیش از …

سایت : با حکم رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، “” به عنوان مدیرکل حمل ونقل و پایانه های شد.

انتصاب علی رحیمیان مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان شد

به گزارش ، رحیمیان ۴۲ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق و از جانبازان و آزادگان سرافراز استان است که با این حکم جایگزین می شود.

مصدقی بیش از ۱۱ سال این مسئولیت را عهده دار بود که کمی پیشتر با انتقال به اهواز به عنوان مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان منصوب شد.

رحیمیان مسئولیتهای مختلفی نظیر معاونت امور حمل و نقل و معاونت اداری مالی را در همین سازمان در کارنامه کاری خود دارد.

“علی رحیمیان” از نیروهای اصلاح طلب و حامی دولت یازدهم است.

سایت استان این انتصاب را به آقای رحیمیان تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت می نماید.

منبع : سایت ک-ب