سایت استان: مدیرکل راه وشهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد طی حکمی “علی خوان پایه” را به سمت مشاورارشد خود در تمام حوزه های مدیریتی منصوب کرد. طی حکم از سوی مهندس ممتاز جهانگیری خطاب به علی خوان پایه آمده است: نظر به تجارب وسوابق ارزشمند جنابعالی وهمچنین ضرورت مشاوه وپیگیری ویژه در بعضی موارد خاص در …

سایت : مدیرکل راه وشهرسازی کهگیلویه وبویراحمد طی حکمی “” را به سمت مشاورارشد خود در تمام حوزه های مدیریتی منصوب کرد.

DSC 0901 علی خوان پایه مشاور ارشد مدیرکل راه و شهرسازی استان شد

طی حکم از سوی مهندس خطاب به علی خوان پایه آمده است: نظر به تجارب وسوابق ارزشمند جنابعالی وهمچنین ضرورت مشاوه وپیگیری ویژه در بعضی موارد خاص در تمامی حوزه های مدیریتی بدینوسیله جنابعالی را به عنوان مشاور خود منصوب می نمایم امید است با استعانت از خداوند متعال وبهره گیری از تمامی توان وتجربیات خود در انجام امور محوله موفق وموید بوده و این اداره کل را در تحقق اهداف خود بیش از پیش مساعدت فرماید.

توفیق همه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی را از ایزد منان خواهان وخواستار می باشیم.

خوان پایه از نیروهای اصلاح طلب استان است که سوابقی همچون مدیرمالی شیلات فارس، مدیرمالی و ذیحساب جهاد کشاورزی و معاونت اداری مالی اداره کل راه و ترابری در دوران اصلاحات را در کارنامه کاری خود دارد.

این انتصاب را به آقای خوان پایه تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت می نماید.

منبع : سایت ک-ب