سازمان هواپیمایی کشوری ۲۱ اسفندماه در گزارش مقدماتی خود، دلایل سقوط هواپیمای شرکت آسمان در خط پروازی تهران- یاسوج را اعلام رسمی کرد.

یاسوج ۲۴: سازمان هواپیمایی کشوری ۲۱ اسفندماه در گزارش مقدماتی خود، دلایل هواپیمای شرکت آسمان در خط پروازی تهران- یاسوج را اعلام رسمی کرد.
بر اساس این گزارش، خلبان در سال ۱۳۸۸ عمل جراحی «قلب باز» داشت و پس از آن باید ۹ ماه منع پروازی را رعایت می‌کرد.
ارزیابی‌های تخصصی خلبان از سوی پزشک معتمد قلب سازمان به‌عمل آمد و با نظریه کمیسیون پزشکی هوایی وقت سازمان در بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ با محدودیت‌های زیر مجاز به پرواز شد:
برابر مقررات پزشکی هوایی وقت، اعتبار گواهینامه پزشکی ۶ ماه باشد، همراه خلبان باید یک کمک‌خلبان بدون محدودیت پزشکی و عملیاتی پرواز کند و در هر چک پزشکی هوایی ارزیابی تخصصی قلب و عروق نیز انجام بگیرد.
در آخر این گزارش، سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرده است که همه خلبانان به رعایت محدودیت‌های عنوان‌ شده در گواهینامه خود و اعلام به واحدهای عملیات شرکت مؤظف‌اند و محدودیت‌های خلبان باید در برنامه‌ریزی عملیات شرکت مورد پایش قرار می‌گرفت.
در واکنش به گزارش مقدماتی سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرد این گزارش دارای «ابهام» است.
این شرکت در بیانیه‌ای توضیح داد: براساس گزارش صفحه ۹ سانحه هوایی، از بیست و چهارم خردادماه سال ١٣٨٩ زنده یاد خلبان فولاد پس از عمل قلب، مجاز بود همراه با یک کمک خلبان بدون محدودیت پزشکی و عملیاتی پرواز کند که شرکت هواپیمایی آسمان این امر را به طور کامل رعایت کرده است.
بر پایه بیانیه هواپیمایی آسمان، «زنده یاد خلبان فولاد از اردیبهشت ماه ١٣٩۶ معلم خلبان بود و از دوم مهرماه امسال به عنوان معلم خلبان منتخب سازمان هواپیمایی کشوری برگزیده شد و برای پرواز مشکل خاصی نداشت».
همچنین خلبانان منتخب سازمان استادانی به شمار می‌روند که به سایر خلبان ها را در حین پرواز مورد ارزیابی خود قرار دهند.