گزاش تصویری از عزاداری مردم شهر چرام در روز تاسوعای حسینی

سایت مردم استان (ک و ب)؛ گزاش تصویری از عزاداری مردم شهر در روز تاسوعای حسینی