به گزارش سایت مردم ک و ب، ، مسئول سیاسی دانشگاه‌های تهران  با اشاره به اظهارات مبنی بر اینکه در مذاکرات قرار نبود تحریم های غیر از میان برود، گفت: در منشور ۹ گانه ای که رهبر انقلاب به تیم اعلام کرد و در واقع فصل الخطاب بود، بیان شد که باید تمامی تحریم ها آن هم به صورت یک جا و بدون واسطه و بهانه از میان برداشته شود.

 

وی تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی مان تمام منویات خود را متعلق به رهبر انقلاب می دانند. پس از فرمان ۹ ماده ای هم اعضای تیم مذاکره کننده بدون هیچ اغماضی ادعا کردند که تمامی اقداماتی که حول برجام صورت می گیرد با عنایت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب صورت خواهد گرفت.

 

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران با بیان اینکه اعضای تیم هسته ای ادعا کردند که تعهدات مان در موارد هسته ای قابلیت برگشت پذیری دارد، اظهار داشت: هر چه که تحقیق کردیم ماده ای را دال بر توقف فعالیت های موشکی از جانب ایران ندیدم. سوال ما از عراقچی با توجه به اینکه وی در دولت راستگویان مسئولیت دارد، این است که در کجای توافق نامه اخیر، کوچک ترین بحثی از موشک آمده است؟

 

وی افزود: در ادامه باید بپرسیم اگر پیرامون بحث موشکی در مذاکرات آمده است، چرا منویات رهبر معظم انقلاب را انجام نمی دهند؟ منویات ایشان دستوراتی قانونی و راهبردی نظام بوده و به چه حقی بدون اذن ایشان اقداماتی صورت گرفته است.

 

ثابتی با اشاره به اینکه بحث موشکی کشور خط قرمز نظام است، گفت: نگرانی ما از حرف عراقچی این است که می ترسیم اظهارات شما واقعیت داشته باشدو این تصمیمات نه در متن توافق نامه، بلکه در پستوهای ژنو و … محقق شده باشد.

 

وی ادامه داد: نگرانی ما از اظهارات عراقچی این است که می ترسیم این ادعاها در متن مذاکرات نبوده و در مکان هایی غیر از آن به امضا رسیده باشد و تنها راهی که عراقچی برای اثبات این ادعا مقابلش قرار دارد این است که امروز اسناد مذاکرات محرمانه ای که در ژنو و … صورت گرفته را نشان دهد.

 

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران با بیان اینکه صحبت هایی از تیم مذاکره کننده وجود دارد که به محض بسته شدن قراردادها ساختار تحریم ها می شکند، گفت: بزرگتر از عراقچی یعنی روحانی، این ادعا را کرده است که تحریم ها بلا واسطه از میان می رود. روحانی در دیدار اهواز ادعا کرد که ساختمان تحریم ها ترک خورده است.

 

وی ادامه داد: مدعیان برجام و ظریف به تناوب به ترک خوردن دیوارهای تحریم اشاره کردند؛ حال چه اتفاقی افتاده عراقچی و مجموعه شان خلاف حرف گذشته شان می زنند؟ زمانی که عراقچی ادعاهای منتقدین را دال بر بی سوادی می دانست و دوستان آنها مخالفین را به افراطی و و تازه به دوران رسیده قلمداد می کردند، باید فکر این روزها را هم می کردند. امروز خود این افراد به بی سوادی و افراطی گری دست یافتند.

 

ثابتی با بیان اینکه اگر مخالفین برجام بی سواد بودند، مگر می شود که عراقچی پس از یک سال در تایید ادعای بی سوادها سخنی بگوید، گفت: چگونه است که همه پیش بینی بی سوادها و افراطی ها از منظر دولت، به واقع محقق شده و تمام ادعاهای دولت مبنی بر اینکه بیمه کشتی ها باز می شود که نشد، تحریم ها شکسته شود که نشد، قطعنامه صادر نمی شود که صادر شد، به پوچ تبدیل شده است.

 

وی ادامه داد: از تیم مذاکره کننده هسته ای بابت حرف های یک سال گذشته خطاب به منتقدین ممنونیم، اما این اظهارات عراقچی کاملا صریح به معنای برگشت از ادعاهای گذشته است؛ با یک تفاوت که این برگشت از جمله برگشت هایی نیست که با عذرخواهی تمام شود.

 

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران با بیان اینکه امروز خوشبختانه فرهنگ عذرخواهی از سوی برخی از وزرا بسط پیدا کرده است، در پایان خاطرنشان کرد: در کنار عذرخواهی باید اقدام متقابل صورت گیرد.