گزارش تصویری ظهر عاشورا در دهدشت

سایت مردم استان (ک و ب)؛ گزارش تصویری از ظهر عاشورای مردم .

 

عکس: