یاسوج۲۴ – : شائبه استخدام های غیرقانونی، فضای استان را تحت الشعاع قرار داده و مطالبه افکار عمومی منجر به دستور مسئولانه مقام ارشد استان در رسیدگی فوری به این موضوع شد.

🚩براساس اخبار درز شده، دستگاههای مختلفی در حوزه های سیاسی، بازرسی، امنیتی و نظارتی، درگیر بررسی و کشف صحت و سقم این بحث جنجال برانگیز گردیده اند که جای تقدیر دارد. زیرا اطلاع رسانی رسانه ها و یا واکنش مثبت مسئولان چنانچه با انگیزه اصلاح امور جامعه باشد در این صورت رضایت خداوند و مردم را در پی خواهد داشت.

🚩اینک با آغاز فاز جدید، رسانه های مدعی استخدام های غیرقانونی و همچنین مدیران مورد اتهام هر یک در پی اثبات ادعای خود و یا اثبات مطالب خلاف واقع هستند و نباید تعبیر وارونه به هدفمندی کارکرد رسانه و تلقی تخریب دولت را نمود که شعار دولت تدبیر و امید، راستگویی و صداقت بوده و با این فرض شفاف سازی نیز منافع دولت را تأمین میکند.
 
🚩نه رسانه ها باید در پی روتوش کار خویش باشند و نه مدیران محترم، زیرا هر کس در عرصه ای رسالتی خاص بعهده داشته و عدول یا کوتاهی از آن خیانت به نظام و مردم قلمداد میشود.
🚩نه رسانه ها باید در پی انتقام گیری و عیب جویی با خبرهای غیرواقعی باشند و نه مدیران به پنهان کاری و کتمان واقعیات بپردازند. رعایت تقوا، امانت داری و شهامت اخلاقی به بیان کیفیت موضوع در هر چرخه ای عین رسالت مدیران و رسانه هاست.
🚩اخبار افواهی حکایت از آن دارد که مدیران متهم به قوم گرایی توسط مقام ارشد استان فراخوانده شده اند که در صورت صحت استخدام های غیرقانونی، استعفا دهند و در غیراینصورت تمام قد و سربلند ایستاده و از رسانه هایی که احیاناً نشر اکاذیب کرده اند شکایت کنند.  

🚩اگر این اقدام مقام ارشد استان محض رضای خدا و اصلاح امور باشد، ستودنی است اما متأسفانه خود وی نیز از بدو مسئولیت در مظان اتهام افکار عمومی و بویژه جریان حامی خویش از باب انتصابات قومی و ترجیح نیروهای طیف مخالف به جریان دولت در گستره طایفه گرایی قرار گرفته است .

🚩چنانچه شایعه جذب برادر تنی این مقام محترم در حوزه آبفای شهری یا … خارج از آزمون نیز صحت داشته، دیگر امر و نهی وی مفید فایده نخواهد بود زیرا رطب خورده نمی تواند منع رطب کند و افکار عمومی نیز وی را نخواهد بخشید که به مصداق آیه شریفه قرآن مصداق” لم تقولون مالا تفعلون” است که خشم خدا را در پی دارد.