یاسوج ۲۴: در ایام شروع کلاس ها و باز شدن مدارس و ، یکی از کاریکاتوریست های استان کاریکاتوری را با موضوع اول مهر و مدرسه طراحی کرده که عکس آن در زیر آورده شده است.