یاسوج ۲۴: به مناسبت ششمین ستاره ی درخشان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) چند طرح مناسبتی با این موضوع در زیر قرار گرفته و آماده ی دانلود می باشند.

 

امام صادق, یاسوج 24

دانلود طرح اصلی

 

امام صادق 2, یاسوج 24

دانلود طرح اصلی

 

امام صادق 3, یاسوج 24

دانلود طرح اصلی

 

امام صادق4, یاسوج 24

دانلود طرح اصلی

 

امام صادق 5, یاسوج 24

دانلود طرح اصلی