وظیفه داریم ضمن حفظ جایگاه ممتاز شورا، با هدف گذاری و برگزاری فعالانه ، جایگاه این شورا را در استان و کشور ارتقا دهیم.

: استاندار با اشاره به ضعف اقدامات کارشناسی در استان ، تأکید کرد: کمیته های شورای در استان و شهرستان منظم، کارشناسی شده و با مطالعه برگزار شوند.

به گزارش “عصردنا”
سید موسی با بیان این مطلب در نشست شورای آموزش و پرورش استان، گفت: وظیفه کمیته های کارشناسی ، تشکیل منظم کمیته ها، تصمیم سازی مناسب برای شوراهای اصلی و در واقع خوراک رساندن به این شوراهاست.

وی با بیان اینکه مصوبات اجرا شده هر نشست حاکی از نحوه کار کارشناسی شده است ، افزود: اکثر مصوبات اجرا نشده جلسات، نتیجه عدم کارشناسی تصمیمات و حضور بدون مطالعه و دست خالی اعضا در جلسات است در حالیکه لازمه اجرایی شدن مصوبات و نتیجه بخش بودن آنها حضور فعال،منظم و با مطالعه افراد است.

وی تأکید کرد: کمیته های پنجگانه شورای آموزش و پرورش شامل کمیته پرورشی فرهنگی و تربیت بدنی، کمیته آموزشی، کمیته پشتیبانی و نوسازی،کمیته آموزش و پژوهش و کمیته کیفیت بخشی ، نظارت و توسعه مدارس هیأت امنایی استان به صورت منظم و فعال برگزار شوند و به شورا تصمیمات کارشناسی شده ارایه دهند.

وی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش ، مشارکت جمعی و نظارت مردمی و بهره گیری از کلیه امکانات جهت کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت را تسهیل کرده است ، به ممتاز شدن شورای آموزش و پرورش استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: وظیفه داریم ضمن حفظ جایگاه ممتاز شورا، با هدف گذاری و برگزاری فعالانه ، جایگاه این شورا را در استان و کشور ارتقا دهیم.

منبع : عصردنا