یاسوج ۲۴: عضو هیات رییسه مجلس در برنامه «تیتر امشب» شب گذشته تاکید کرد که دولت براساس نیازهای جامعه باید افراد کارآمد را برای کابنیه انتخاب کند و مجلس هم در جهت کارآمدتر شدن کابینه کمک کند.

وکیلی نماینده در این برنامه گفت: در این انتخابات خواسته های مردم مشخص شد و ۲۴ میلیون نفر به رای دادند.

وی گفت: ضمن تایید راه روحانی مردم از اشکالات گذشته چشم پوشی نکردند و در اتمسفر امید به روحانی اعتماد کردند و از او انتظار تغییرات را دارند.

وکیلی افزود: بخشی از این تغییرات را در کابینه او جستجو می کنند و از او کابینه ای متفاوت از سال ۹۲ انتظار دارند زیرا اکنون تجربه ای بیشتر از سال ۹۲ دارد و همچنین مجلسی همپای خود دارد. برای سال ۹۶ به بعد مردم بیشتر از روحانی انتظار دارند. مردم چک سفیدی دست روحانی داده اند و انتظار برآورده شده وعده هایشان را دارند.

وکیلی گفت: ما در دو فراکسیون مجلس بر اساس شاخص هایی کارکردهای وزرا را ارزیابی کردیم و بر اساس میزان رضایتمندی عمومی از وزیر ، به هرکدام از وزرا نمره دادیم و مشخص شد که کدام وزرا توانایی و صلاحیت ماندن در کابینه را دارد و وزرای ضعیف هم معلوم شدند.

وکیلی گفت: تاکنون نه آقای روحانی از کسی سفارشی قبول کرده و نه لیستی. همیشه هم در جلسات درباره ضرورت ها بحث شده است.

وی گفت: ما به نمایندگی از مردم مطالبه گر سهم ۲۴ میلیون رای مردم هستیم و نه بیشتر و به هیچ وجه دنبال سهم فراکسیونی و حزبی نیستیم.

اگرچه شخصا معتقدم روحانی باید سهمی به طرفداران بدهد ولی به سهم نمی دهیم زیرا اینکه هر مدعی راضی شود درست نیست چون کابینه نیاز به هماهنگی دارد تا دولت بتواند خروجی قابل قبولی داشته باشد.