یاسوج ۲۴: همزمان با فرا رسیدن حسینی در ، در سراسر استان با نواهای دلنشین مداحان اهل بیت (ع) در خیابان ها به راه افتادند و حضور خود را در همراهی با سالار و سرور شهیدان لبیک گفتند.

 

اربعین-شور اربعین در یاسوج--یاسوج ۲۴

اربعین-شور اربعین در یاسوج-گوگل-یاسوج ۲۴

اربعین-شور اربعین در یاسوج-گوگل-یاسوج ۲۴

اربعین-شور اربعین در یاسوج-گوگل-یاسوج ۲۴

اربعین-شور اربعین در یاسوج-گوگل-یاسوج ۲۴

اربعین-شور اربعین در یاسوج-گوگل-یاسوج ۲۴

اربعین-شور اربعین در یاسوج-گوگل-یاسوج ۲۴

اربعین-شور اربعین در یاسوج-گوگل-یاسوج ۲۴

اربعین-شور اربعین در یاسوج-گوگل-یاسوج ۲۴