وزیر آموزش وپرورش به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز پیامی صادر کرد . ۱۸:۲۱ ۱۳۹۲/۸/۱۲ یکشنبه

منبع : آموزش و پرورش استان ک-و-ب