مسوولان شرکت گاز مطمئن باشند تا زمانی که خسارات وارده بر عرصه های جنگلی دنا را پرداخت نکنند این پروژه اجازه فعالیت نخواهد داشت.

: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از تلاش شرکت گاز برای قطع ۲۲ هزار اصله درخت در پروژه گازرسانی که از مناطق جنگلی دنا می گذرد خبرداد.
 
” مهندس سید محمدرضا جهان آرا ” در گفت و گو اختصاصی با عصردنا گفت: شرکت گاز که قصد عبور خطوط لوله گاز از جنگل های ” دنا ” در کهگیلویه و بویراحمد را داشت می خواست برای عبور خطوط لوله گاز ۲۲ هزار اصله درخت را قطع کند.
 
وی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد مانع ادامه پروژه عبور لوله گاز از جنگل های دنا شده است ، اظهارداشت: براساس پیشنهاد شرکت گاز ، ۲۲ هزار اصله درخت قطع می شد.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: بعد از بررسی ها و پیشنهاد این اداره کل ، تعداد درختانی که برای عبور خطوط لوله گاز در این مسیر قطع می شود به شش هزار اصله درخت رسید.
 
جهان آرا ، عرض خط عبور لوله گاز در این پروژه را ۱۶ متر عنوان و خاطرنشان کرد: خط عبور لوله گاز از نظر شرکت گاز ۵۰ متر بود که با بررسی های ما به ۱۶ متر رسیده است.
 
وی حداقل میزان خسارات وارده شرکت گاز به جنگل های دنا را ۶۰ میلیارد ریال برشمرد و یادآورشد: متاسفانه این شرکت هیچگونه خساراتی نیز تاکنون به اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد پرداخت نکرده است.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسوولان شرکت گاز مطمئن باشند تا زمانی که خسارات وارده بر عرصه های جنگلی دنا را پرداخت نکنند این پروژه اجازه فعالیت نخواهد داشت.
 
جهان آرا از برگزاری ۲ نشست با کارشناسان شرکت گاز برای رفع این مشکل خبرداد و تصریح کرد: متاسفانه این کارشناسان آمدند و وعده هایی دادند اما رفتند و دیگر برنگشتند.
 
وی افزود: اگر شرکت گاز قصد اجرای این پروژه را دارد ابتدا باید خسارات وارده را پرداخت کند.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد اگر شرکت گاز قصد عبور خطوط لوله گاز از جنگل های دنا را دارد می بایست شش هزار اصله را قطع کند.
 
پایان پیام

منبع : عصردنا