یاسوج۲۴ – : در واپسین روزهای سرد آذر، نشست فاقد موضوع مسئولان امنیتی، قضایی و اجرایی با رسانه برگزار شد. دفعتاً دعوت نامه ای گنگ در پی افشاگری از نیروهای جذب شده در دستگاه های اجرایی به رسانه ها ابلاغ شده بود. گمانه زنی های فراوانی در همان بدو اعلان دعوت نامه و ورود به سالن سینما هنر ارشاد اسلامی با هم اندیشی همه اصحاب رسانه که از اقصی نقاط استان با همه خطرات بُعد مسافت خود را به این مکان رسانده بودند، ایجاد شده بود. 

 
سردی فضای سالن فاقد نور مناسب و سکوت توأم با نگاه های بدبینانه و معنادار طرفین به هم آمیخته بود و همه به هم خیره شده بودند. چنین استنباط شده بود که مسئولان مذکور قصد اعمال نظر، سانسور و کنترل رسانه ها را اراده کرده تا اعمال مدیریتی در عرصه سیاسی و امنیتی باشد. 
 
اما سکوت با سخنان مدیرکل ارشاد اسلامی شکست و غرض از تشکیل جلسه را مفاهمه پیرامون « رعایت اخلاق رسانه ای» نامید و در نتیجه اخم ها و بغض های در گلو خفته فروکش کرد و اکثریت اصحاب رسانه با دید مثبت و دردمندی همراهی کردند زیرا الزام به چنین موضوعی، صیغه مشترک همه رسانه های حرفه ای و نماینده افکار عمومی بود ولی اما و اگرهای ناشی از تسامح و تساهل با این پدیده اخلاق ستیز همچنان در پرده ابهام تا راستی آزمایی از گفتار مسئولان است. /