باید فاصله بین بارداری در مادران رعایت شود چرا که این کار کمک بزرگی به مادر وجنین می کند.

– روح اله پناهی:رئیس و درمان آموزش پزشکی شهرستان بهمئی از میزان ۹۹/۸سلامت تولد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش عصردنا از بهمئی دکتر گفت:در گذشته به دلیل اینکه در خانه انجام می شد همواره برای مادر و فرزند خطر آفرین بود.

وی افزود :با رشد فرهنگی و فراهم آوردن شرایط و امکانات مورد نیاز بهداشتی امروز شاهد درصد بالای بارداری وتولد سالم و بی خطر هستیم.

این مسئول ادامه داد : با مستقرشدن پزشک خانواده و راه اندازی ماما در مراکزبهداشتی درمانی این شهرستان مراقبت های دوران بارداری در شرایط خوبی انجام می شود.

غفاری توجه به سن با رداری را یکی از دلایل اصلی سلامت زایمان وتولد عنوان کرد و گفت : باید فاصله بین بارداری در مادران رعایت شود چرا که این کار کمک بزرگی به مادر وجنین می کند.

منبع : عصردنا